-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

27 Grupa - Raniji Nazivi

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 27 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom²005/18 (“Uredba KPA”), je zaključila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Agrokultura Fabrika za Preradu Mesa D.O.O. - tender daje mogućnosti investitoru da stekne fabriku za preradu mesa koja je locirana u selu Velekince (Opština Gnjilane). Kupovinom ovog Novog Preduzeća dobiće se prilaz kosovskom tržištu hrane i otvoriće se mogućnost za proširenje.
Imovina koja je predmet ovog tendera ima ukupnu površinu od približno 58,180m² (05.81.80 ha). Glavne zgrade obuhvataju površinu od približno 10,027 m² i nekorišćeni prostor – dvorište sa približnom površinom od 48,153 m² koji se nalazi unutar kompleksa fabrike za preradu mesa. (Depozit Ponude - 20.000€) - (ODLOZENO ZA 28 GRUPU)
Raniji nazivi i entiteti:
K.B.I. Agrokultura UNMIK Business Registration No. 80450133
(1997-1999) P.I.P. Mladost 
Fi-1865/96
(1994-1996) Yuko-Mladost DD.PO 
Fi-1490/92
(1989-1993) P.I.P. Mladost
  Fi-670/89

Novo Preduzeće Morava e Epërme “Robna Kuća Vitina” D.O.O. - ovo Novo Preduzeće daće izvanrednu mogućnost za kupovinu jedine robne kuće zajdno sa kancelarijskim prostorom lociranim u centru grada. Ovo će biti dobra komercijalna mogućnost. Ukupna površina robne kuće sa kancelarijama je približno 2500m².
Raniji nazivi i entiteti:
NTSH Morava e Eperme sa Fi – 902/89
DTP Gornja Morava - Viti/na

Novo Preduzeće Hotel Mineral D.O.O. - omogucava idealnu investiciju u sektoru turizma i hotelijerstva. Ovo mesto moze da prihvati individulane goste kao I zvanicne skupove ili mala savetovanja. Ova ponuda sadrzi posed od priblizno 30 ara i dve medusobno spojene zgrade. Zgrade sadrze jedan restoran za 250 gostiju (priblizno 420 m²) i 27 soba sa 40 kreveta.
Raniji nazivi i entiteti:
OP/ROWO Hotel Mineral Fi-26/84;
SOE Mineral
Fi-770/89;
Mineral
Fi-516/92.

Novo Preduzeće Karačevo Stara Fabrika Ploča D.O.O. - pruza izvanrednu mogućnost za kupovinu fabrike za proizvodnju keramičkih zidnih i podnih pločica za industrijske i stambene objekte. Oprema ovog Preduzeća je prilično ostećena. Fabrika se nalazi u Kamenici (Gnjilanski Regjion) na mestu koje ima površine od oko 7.9 hektara. Proizvodni pogoni, skladište i kancelarije imaju podnu površinu od oko 22,230 m². Dobavljači za sirovinu se nalaze u regionu.
Raniji nazivi i entiteti:
( 1) (1999 - to present) - Xeheroret dhe Industria e Qeramikës "Karaçeva" UNMIK Reg. no. 1000683
(2) (08 Dec 1992 - 1999) - DD Industrija Keramike "Karacevo"
Fi-6818/92
(3) (30 Dec 1989 - 1992) - DP Industrija Keramike "Karacevo"
Fi-738/89
(4) (1978 - 1989) - RO RIK "Karacevo" BOAL "Karacevo" Kosovska Kamenica
Fi-1060/78

Novo Preduzeće Agromorava Electrical Mill D.O.O. - pruža mogućnost investiranja u objekte mlina i skladišta u selu Kabaš, u Opštini Vitina. Novo Preduzeće će se sastojati od delimično razvijenog zemljišta površine od 12,178m², električnog mlina od sedam sprata i površine od 2,166 m², (19m visine), jedne administrativne zgrade od 45 m², jednog hangara za skladištenje od 384m² i starog mlina od 1,125m²

Novo Preduzeće Agromorava Goat Farm D.O.O. - nudi zainteresovanim investitorima farmu koza koja sadrži posed približne provršine od 0.6 hektara zemlje i 3 zgrade izgrađene za odgoj koza i ovaca. Farma je locirana na glavnom putu prema Letnici, u Opštini Vitina.
Raniji nazivi i entiteti:
N.B.I.Q. Agromorava UNMIK Business Registration No. 80081596
(1981-1999) P.I.P.P. Agromorava (
Fi-229/89) N.B.I.Q. Agromorava

Novo Preduzeće Nevolan D.O.O. - poljoprivredna zemlja, nalazi se u selu Nevoljane, opština Vučitrn, sastoji se od približno 35 hektara zemlje.

Novo Preduzeće Bukosh D.O.O. - poljoprivredna zemlja, nalazi se u selu Bukosh, opština Vučitrn, sastoji se od približno 8 hektara zemlje.

Novo Preduzeće Vërnica D.O.O. - poljoprivredna zemlja, nalazi se u selu Vërnica, opština Vučitrn, sastoji se od približno 13 hektara zemlje.
Raniji nazivi i entiteti:
NSH Elan, Fi-791/89
SHA Ratar
Fi-7899/92

Novo Preduzeće Lux radnje –Stari Trg D.O.O. - nalazi se u centar Starog Trga i zauzima ukupnu površinu od oko 82,53 m².
Raniji nazivi i entiteti:
Fi - 200/89 NSH Lux
Fi -11462/91 NSH Lux
Fi -4272/92 NSH Lux
Fi- 6273/92 SHA Lux

Novo Preduzeće IMB Restoran u Mitrovici u D.O.O. - nalazi se u centar grada Mitrovice , u delu prizemlja upravne zgrade KEK-a i sastoji od placa ukupne povrsine od oko 133.8 m².
Raniji nazivi i entiteti:
Fi - 7901/92 DD u mesovitoj svojini " Mlinpek”
Fi - 709/89 NSH "Mulliri-Fur" / DP "Mlinpek

Novo Preduzeće – ZZ Likovci obradivo zemljište D.O.O. - i obuhvata pribliznu povrsinu od oko 42 ha zemljoradnickog zemljišta.
Raniji nazivi i entiteti:
Fi-1590/90 Zemljoradnicka zadruga Likovac

Novo Preduzeće Cycavica/Ćićavica Prodavnica Banana Vushtrri/Vucitrn D.O.O. - se nalazi u centru Vushtrri/Vućitrna nasuprot trznom centru i ukljucuje plac i zgradu ukupne povrsine od oko 36 m².
Raniji nazivi i entiteti:
TRO na veliko i malo “Cicavica” Vucitrn,
OOUR na veliko i malo “Kaljaja” Vucitrn
Fi 118/85
TRO na veliko i malo “Cicavica” Vucitrn
Fi 03/88
DP na Veliko i Malo “Cicavica” Vucitrn
Fi 632/89
DD u Mesovitoj Svojini “ Cicavica” Vucitrn
Fi 7523/92

Novo Preduzeće Fabrika kože Bare D.O.O. - pruža potenciajlnom investitoru sjajnu mogucnost za bilo kakvu vrstu biznisa, obuhvatajuci preko jednog hektara zemljiste i skoro 1600m² zgrade, u veoma povoljnoj lokaciji sela Bare, Regija Mitrovica.
Raniji nazivi i entiteti:
OOUR Fabrika koze i krzna "Partizanka" T.Uzice - Fabrika za proizvodnju kozne galanterije Bare
RO za preradu i promet koze "Partizanka-Koza" T.Uzice - Fabrika za proizvodnju kozne galanterije Bare
DD u mesovitoj svojini "Koza" Uzice -Fabrika za proizvodnju kozne galanterije Bare
RMHK Trepca K.Mitrovica - Fabrika zastitne opreme Bare
UNMIK Prov.Bus.Reg 80575335

Novo Preduzeće Farma Kačandol - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 9 ,751,500 m² (975 ha 15 ari ) pašnjaka u selu Kačandol, opština Mitrovica.
Raniji nazivi i entiteti:
ZZ - 23 November - Mitrovica – Fi - 1604/90
ZZ - 23 November - Mitrovica - Fi - 2100/92
DD - Rasadnik - Mitrovica - Fi - 7898/92
UNMIK Prov. Bus. Reg. - 80091117

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Potrč D.O.O. - nalazi se u opštini Kline. Predloženo zemljište za ovaj tender obuhvata površinu od oko 294 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u katastarskim opstinama Donji Potrč, Videje, Kruševo i Naglavak u opštini Klina.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Bokšiće D.O.O. - nudi investitoru mogucnost da kupi poljoprivredno zemljiste sa površinom od 200 ha. Zemljiste se nalazi u Katastarskoj Zoni Bokšiće i Dugojevo u Opstini Klina,i Katastarskoj Zoni Glođane Opština Peć.
Raniji nazivi i entiteti:
S.P. PIK "Dušan Mugoša - Duč" OOUR "Poljoprivreda" Peć sa n.sol.o., N.P. KBI "Dushan Mugosha - Duq"
OTHPB "Bujqësia" Pejë me p.p.sol. (with unlimited solidary liability); D.P. "Poljoprivreda" Peć sa p.o.,NSH "Bujqësia" Pejë me p.p. (with unlimited liability).
Fi. 525/89 Court SOE "Poljoprivreda" ("Bujqësia") BOAL "Poljoprivreda" ("Bujqësia") Agricultural Combine "Dušan Mugoša - Duč" n.sol.o me p.p

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Ereniku - Baks II D.O.O. - ima mogucnosti proizvodnje raznih poljoprivrednih proizvoda. Novo Preduzeće obuhvata poljoprivredno zemljište. Jedinica obuhvata površinu od oko 75 hektara.Zgrade i pokretna imovina nisu obuhvaceni u tenderu.
Raniji nazivi i entiteti:
SOE "Ereniku -Prodhimtaria Primare" Gjakovë/Djakovica Fi 460/89, Fi.198/90,
SOE "Ereniku-Primarna Proizvodnja" Gjakovë/Djakovica, PKB "Primarna Proizvodnja" Gjakovë/Djakovica.
FI 2173/95
SOE "Ereniku -Prodhimtaria Primare" Gjakovë/Djakovica

Novo Preduzeće Drelje D.O.O. - subsidiarna služi kao tačka za prikupljanje raznog šumskog voća a naročito borovnica, takodje i mlečcni proizvoda sira i kajmaka. Locirana na atraktivnoj lokaciji Rugovske Klisure. Novo Preduzeće obuhvata novi izgradjeni objekat od cigle i betona koji približno ima 345 m². Totalna površina zemljišta je približno negde oko 42 ari podeljena na tri parcele. Treba imati ka znanju nema pokretne svojine.
Raniji nazivi i entiteti:
ZZ “Rugova” Drelaj/Drelje Fi-75/79
ZZ “Rugova” Drelaj/Drelje
Fi 101/80
ZZ “Rugova” Drelaj/Drelje 
Fi 161/91

Novo Preduzeće Kosovoelektro Kancelarije Industrijska zona D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti (jedan sprat) od približno 557 m² sa dvorišnim okruženjem od približno 7,089 m² sa sedištem u industrijskoj zoni Prištine u pravcu opštine Kosovo Polje.
Raniji nazivi i entiteti:
CCR of Prishtinë/Pristina Fi.119/87
OP "Elektrotehna" / RO "Elektrotehna" / WO "Electrotehna" CCR of Prishtinë/Pristina
Fi.1979/86
Organizata Punuese Tregtare "Elektrotehna" / Trgovinska Radna Organizacija "Elektrotehna" / Working Organisation of Trading "Elektrotehna".
CCR of Belgrade
Fi.1893/86
OP Tregtare "Elektrotehna" / Trgovinska RO "Elektrotehna"/ WO of Trading "Elektrotehna"
CCR of Prishtinë/Pristina
Fi.4940/92
"Metalotehna" Sh.P.K. / "Metalotehna" D.O.O. / "Metalotehna" L.L.C. and - Ndërmarrja Tregtare Shoqërore "Elektrotehna" / Drustveno Trgovinsko Preduzece Elektrotehna" / Socially Owned Trading Enterprise "Elekrotehna"
CCR of Belgrade
Fi.2344/93
Metalotehna-Trade Sh.P.K./ Metalotehna-Trade D.O.O. / Metalotehna-Trade L.L.C.
CCR of Belgrade
Fi.8077/94 Ndërmarrja Holding "Metalotehna Trade Holding" Sh.P.K / Holding Preduzece "Metalotehna Trade Holding" D.O.O. /Holding Enterprise "Metalotehna Trade Holding" L.L.C. CCR of Belgrade Fi.3063/94 Metalotehna Pristina Sh.P.K. / Metalotehna Pristina D.O.O. / Metalotehna Pristina L.L.C.
UNMIK Provisional Business registration No.80018240 of 2000:
KTSH Kosovaelektro / Trgovinska Drustvena Kompanija Kosovaelektro / Socially Owned Trading Company "KosovaElektro"

Nova Preduzeće Llapi Prodavnica br 26 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje prodavnice na glavnoj lokaciji u centru Podujeva u ulici Zahir Pajaziti približne površine od 54 m².
Raniji nazivi i entiteti:
Trgovinsko Produzeće LAB Podujevo Trgovinska Radnja - Fi.191/63
Društveno Trgovinsko Produzeće/ Ndërmarrja Shoqërore Tregtare Llapi -
Fi.671/89

Novo Preduzeće NBI Suhareka Zemljište na farmi Koza D.O.O. - obuhvata zemljišnu površinu od oko 50 hektara (pašnjaka i oranica) smeštenih blizu sela Selogražde i Grejkovce i broj zgrada (privremenih montažnih konstrukcija) sa ukupnom površinom od oko 5.000 m².
Raniji nazivi i entiteti:
PIP “Suvareka” – Suvareka  Fi 232/89 – 31.08.1989
“PKB Metohijavino” Suvareka
  Fi 1765/92 – 30.04.1992

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 15 Avgust 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 22 Avgust 2007

 

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.
Raniji nazivi i entiteti:
N.Sh. Ndërmarrja për xehetari, jo-metale dhe qarkullim “ Kosova” Klinë;
Fi- 647/89
Organizata e Punës Miniera e Boksitit; Fi-11/86 ishte OP brenda BOAL: Elektroekonomia e Kosovës

______________________________

U skladu sa Uredbom KPA i KPA/UNMIK propisima, KPA nudi na prodaju imovinu tih entiteta ili imovinu (u pojedinim slucajevima zajedno sa odredenim obavezama) putem programa privatizacije KPA . Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KPA-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

KTA planira da izvrši prodaju takvih entiteta/ imovine putem (i) “spin-off” privatizacije (prenoseci imovinu, a u nekim slucajevima i odredene obaveze, na novostvoreno preduzeće) a onda bi usledio proces likvidacije ili (ii) prodaje, putem aukcione prodaje imovine kao deo postupka likvidacije.

U postupku likvidacije, KPA ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade”, zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

KPA nece odlucivati o zahtevima kao kvazi-sudski ili administrativni organ; stoga podnošenje zahteva u KPA, što KPA preporucuje potencijalnim podnosiocima zahteva da ucine, ne sprecava potencijalnog podnosioca zahteva da isto to ucini i u Posebnoj Komori pri Vrhovnom Sudu Kosova, niti ga onemogucava da sudskim putem ospori bilo koju odluku KPA u nadležnom sudu.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.kta-kosovo.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u bilo kojoj kancelariji KPA. Zahtevi se isto tako mogu podneti u kancelariji EU Stuba u Beogradu cija adresa je “EU Pillar IV Belgrade Office” (kancelarija Stuba IV EU u Beogradu), Tolstojeva 47-49,11000 Beograd, Srbija. Odgovarajuci linkovi o Uredbama UNMIK-a su dostupni sa gore navedene internet stranice KPA.
Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer


These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA