-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

UPRAVNI ODBOR

Članstvo u Upravnim Odborima JP-a i A.D.-a

 

 

Upravni Odbor Međunarodnog Aerodroma Priština, A.D.

 

Predsedavajući

 

Iljir Salihu

KPA

Članovi

 

Ahmet Šalja

KPA

Avni Jašari

KPA

Bjorn Hauksson

ICAA

Miljazim Haljiti

Vlada Kosova

Nedžat Baljaj

Vlada Kosova

Fehmi Krasnići

Vlada Kosova

Afrim Aziri

MAP A.D.

Posmatrači

 

(Slobodno Mesto)

UNMIK

Sekretar

 

Šćipe Fazljiu

MAP A.D.

 

 

 

 

Upravni Odbor Pošta i Telekomunikacija Kosova, A.D.

 

Predsedavajući

 

Iljir Salihu

KPA

Članovi

 

Jasper Dick

KPA

Patrick Vanderlaan

PIV

(Slobodno Mesto)

PTK A.D.

Isak Krasniqi

PTK A.D.

(Slobodno Mesto)

Vlada Kosova

Edmond Hajrizi

Vlada Kosova

Enver Džara

Vlada Kosova

Posmatrači

 

(Slobodno Mesto)

 

Sekretar

 

Sebahedin Ramadžiku

PTK A.D.

 

 

 

 

 

 

Upravni Odbor Kosovske Energetske Korporacije, (KEK)

 

 

Predsedavajući

 

Et’hem Čeku

Vlada Kosova

Članovi

 

Paul Nelles

UNMIK

Kevin McCann

KPA

Fatmir Redžepi

Vlada Kosova

Haki Shatri

Vlada Kosova

Musa Misini Vlada Kosova

Remzi Šahini

KEK

Posmatrači

 

Ganimete Huruglica

KfW

Mark Trainor

USAID

Lendita Gashi

EAR

Sekretar

 

Nedžat Podrimaj

KEK

 

 

 

 

Upravni Odbor Kosovskih Želežnica A.D.

 

 

Predsedavajući

 

Jasper Dick

KPA

Članovi

 

Iljir Salihu

KPA

(Slobodno Mesto)

UNMIK

Sefedin Sefaj

CFO

Dževat Ramosaj

KŽ A.D.

Gani Foniqi

Vlada Kosova

Naim Dedušaj

Vlada Kosova

Martin Haljiljaj

Vlada Kosova

Sekretar

 

Zyrafete Brdynaj

KŽ A.D.

 

 

 

 

 

 

Upravni Odbor preduzeća za centralno grejanje “Termokos”, A.D.

 

 

Predsedavajući

 

Kevin McCann

KPA

Članovi

 

Baškim Isufi

KPA

Baškim Ibrahimi

Termokos A.D.

Salji Ibiši

Vlada Kosova

Gazmend Begoli

Vlada Kosova

Sekretar

 

Škendije Šehu

Termokos A.D.

 

 

 

Upravni Odbor preduzeća za centralno grejanje, Đakovica, A.D.

 

 

Predsedavajući

 

Kevin McCann

KPA

Članovi

 

Baškim Isufi

KPA

Remzi Hima

CG ĐK.

Mentor Kazazi

Vlada Kosova

Šani Tuzi

Vlada Kosova

Sekretar

 

Afrim Domi

CG ĐK.

 

 

 

 

Upravni Odbor sistema prenosa i tržišni operater, A.D.

 

 

Predsedavajući

 

Gazmend Daci

KPA

Članovi

 

Iljir Aljiu

KPA

Fadilj Ismailji

KOSTT A.D.

Bujar Palaska

Vlada Kosova

Baškim Krasnići

Vlada Kosova

Sekretar

 

Kimete Fazliu

KOSTT A.D.

 

 

 

 

Upravni Odbor za Kosovsku kompaniju za upravljanje deponijama D.D.

 

 

Predsedavajući

 

Sam Rutherford

KPA

Članovi

 

Skender Agolli

KPA

Arbnore Spahiu

KPA

Agron Bektaši

KLMC A.D.

Sekretar

 

Ljulje Pašku

KLMC A.D.

 

 

 

 

 

 

KTA