-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

11 wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U 11 GRUPI

Novo Preduzece Villa Germia D.O.O. smesteno u popularnoj oblasti za odmor blizu grada Pristine, ovaj veliki restoran I deo za barove je privlacna I skoro sazidana gradjevina. (iz grupe 8B)

Novo preduzece Trasing Industriale D.O.O. Smešteno je na parceli velicine pet hektara, i nalazi se u centru Industrijske zone Prištine.

Novo preduzece hotel “Kristal” D.O.O. Ovim tenderom investitoru se pruža mogucnost da stekne hotel lociran u samom centru grada Gnjilana i zemljišnu parcelu približne površine od 210 m². Cetvorospratna zgrada hotela obuhvata površinu od 974 m² i nalazi se na zemljištu površine 3.237 m². Nakon 2000. godine hotel je u velikoj meri renoviran. Preduzece ima održivo i unosno poslovanje tokom cele godine.

Novo preduzece poljoprivredno zemljište i vocnjak Kravarica D.O.O. Sastoji se od poljoprivrednog zemljišta od 220 hektara i nalazi se u selu Kravarica, cetrnaest kilometara jugo-zapadno od Gnjilana.

Novo preduzece “Skivjan” D.O.O. Nudi približno 22 ha poljoprivrednog zemljišta, zgrade za farmu živine, kancelarije i magacine koji imaju dobar pristup putevima izmedu Ðakovice i Decana.

Novo preduzece “Orllan” D.O.O. Nudi približno 11 ha poljoprivrednog zemljišta, pilanu na elektricni pogon, benzinsku pumpu, dva frižidera za mleko, kancelarije i magacine. Objekti su dobro povezani sa mrežom puteva, a nalaze se 40 km od glavnog grada Prištine.

Novo Preduzece Yumco Factory D.O.O. Nalazi se u Industrijskoj Zoni Pristine. Nova Kompanija poseduje oko 70,000 m2 zemljisne povrsine, na kojim se na otprilike 13000 m2 nalaze objekti (proizvodni objekti i kancelarijski prostor). Primarna lokacija za industrijski razvoj, u srcu Industrijske Zone Pristina. Kljucnu aktivu Nove Kompanije sacinjavaju nekoliko relativno dobro odrzavanih objekata. (iz 10 grupe)

Novo Preduzece Yumco Land D.O.O. Nalazi se u Industrijskoj Zoni Pristine. Nova Kompanija poseduje oko 58,000 m2 zemljisne povrsine, Primarna lokacija za industrijski razvoj, u srcu Industrijske Zone Pristina. Kljucnu aktiva Nove Kompanije sastoji se od zemljisne povrsine sa pristupom na glavnu saobracajnicu Pristina – Kosovo Polje. (iz 10 grupe)

Novo preduzece kamenolom D.O.O. Nalazi se u Gadimlju, opština Lipljan, i obuhvata zemljišnu površinu od preko 8 hektara. Preduzece je u prošlosti radilo kao ogranak “rudnika lignita” koji nije u funkciji od 1990-te, i kamenolom se danas zove “separacija kamena”. Ovo preduzece proizvodi razlicite frakcije mlevenog kamena i filera (kameni prah) koji se najvise koriste za izgradnju puteva.

Novo preduzece farma svinja D.O.O. Nudi investitoru farmu svinja na 80 hektara zemljišta sa objektom površine 15.000 m² u blizini Istoka za smeštaj 9.000 svinja. Takode moze služiti i za smeštaj ovaca ili koza.

Novo preduzece veterinarska stanica D.O.O. Jedina veterinarska služba u regionu Ðakovice. Tender obuhvata zemljište od 0,15 hektara i zgradu površine 383 m² u blizini autobuske stanice u Ðakovici.

Novo preduzece “Mulliri” D.O.O. Jedini industrijski proizvodac hleba u dakovickom regionu. Može proizvoditi vekne hleba razlicitih velicina, razlicite vrste peciva i slatkiša raznih velicina, kao i brašno. Ponuda za novo preduzece obuhvata glavni proizvodni kompleks, a to je površina od približno jednog hektara i zgrade koje zauzimaju površinu od 5.100m².

Novo preduzece poljoprivredno dobro “Vitak-Cubrel” D.O.O. Nalazi se u katastarskoj zoni Vitak-Cubrel u opštini Srbica i obuhvata približno 300 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Novo preduzece poljoprivredno dobro “Makermal” D.O.O. Nalazi se u katastarskoj zoni Makermal u opštini Srbica i obuhvata približno 27 hektara poljoprivrednog zemljišta.

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
nova preduzeca iz 11. grupe koja su stavljena na poseban spin-off tender


Novo preduzece Hotel “Union” D.O.O. Nalazi se u centru Prištine u ulici Majke Tereze, veoma prometnom bulevaru u cijem se okruženju nalaze popularni kafici, restorani i prodavnice. Objekat je izgraden 1927. godine i smatra se kulturnim i istorijskim spomenikom.

Novo preduzece fabrika za proizvodnju suncokretovog ulja D.O.O. Nalazi se u gradu Uroševcu. Objektima se može pristupiti sa asfaltiranog puta i železnickom prugom. Trenutno se proizvodnja suncokretovog ulja odvija sa oko 25% kapaciteta prema ugovoru o komercijalizaciji, pa DP ima odlican potencijal za širenje ukoliko uspe da razvije tržište za ovaj svoj proizvod u susednim zemljama. Preduzece zauzima ukupnu površinu od 80.000 m².

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 08. februar 2006.
Dan za podnošenje prvih ponuda ce biti 15. februar 2006.
Dan za podnošenje drugih ponuda ce biti 22. februar 2006.

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA