-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Imovina na prodaju

<< klikni ovde

 

Prodata Imovina

<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde
<< klikni ovde

 

Obrazac Prodajne Dokumentacije

MODEL PRAVILA TENDERA

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU PONUÐACA

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE

OBRAZAC PISMA OD BANKE

 

Zakonski Uslovi Prodaje

Sporazum o prenosu nepokretne imovine

Ugovor o Prodaji – Pokretna Imovina

Informacije o Poreklu Sredstava

 

 

KTA