-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

9 wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U DEVETOJ GRUPI


Novo Preduzece Hotel Luboten D.O.O. Ovim tenderom investitor dobija mogucnost da kupi Hotel Luboten, vodeci hotel u Uroševcu, gradu sa 170.000 stanovnika u južnom delu Kosova. Hotel ima 23 sobe i veliki restoran i banket salu. Hotel je u samom centru preko puta Opštinske zgrade.

Novo Preduzece IMK Štimlje Magacin D.O.O. Novo Preduzece nudi približno 4.000 m² magacinskog i kancelarijskog prostora i locirano je na širokoj i otvorenoj zemljišnoj parceli približne površine od 20 hektara u Opštini Štimlje, oko 10 km daleko od Uroševca. Zgrada je izgradena 1988. godine.

Novo Preduzece Tefik Canga Furniture D.O.O. Ovim tenderom investitor dobija mogucnost da kupi jednog od vecih proizvodaca nameštaja na Kosovu. Novo Preduzece koje se nalazi u Opštini Uroševac proizvodi kucni i kancelarijski nameštaj, dizajnira enterijer, kuhinjske elemente i parket. Vecina nameštaja je izradena i dizajnirana na zahtev potrošaca.

Novo preduzece Trepca Hoteli Restoran Korzo D.O.O. Novo Preduzece se sastoji od restorana površine 32m², koji se nalazi u centralnom i visoko frekventnom delu grada.

Novo Preduzece Zastava Ramiz Sadiku D.O.O. proizvodi rezervne delove za mašine, vrata, kioske i drugi gradevinski materijal. Osim ovoga može proizvoditi šasije i druge delove za vozila kao što su izduvne komore, i sedišta za vozila. Novo preduzece u Peci obuhvata zgrade u spratovima u površini od oko 56.000 m² na zemljištu od 14 hektara.

Novo Preduzece Hekurište D.O.O. je aktivno produzece koje se bavi reciklažom metala i drugih materijala. Zgrade sa blizu 2.300m² i okolno zemljište oko 1 ha u Peci i mašine za produženje delatnosti su u sastavni deo tendera.

Novo Preduzece Robna kuca D.O.O. nalazi se u centru grada Istokg, zgrada je gradena 1984. godine sa površinom od 2.140m² u dva sprata .Ukupna površina zemljišta je 2.888m²

Novo Preduzece Hotel Korenik D.O.O. je jedini Hotel u Opštini Istok koji se nalazi na glavnom putu Pec-Mitrovica. Hotel je na dva sprata sa kapacitetom od 10 dvokrevetnih soba i 10 trokrevetnih soba, gde svaka soba zauzima površinu od 18m².

Novo preduzece Energomontimi D.O.O. nudi instaliranje elektricnih sistema ukljucujuci nisko i srednje naponsko uvodenje struje i montažu kablovskih provodnika, projektovanje i montažu elektricne opreme i predajnika. Novo preduzece je locirano u srcu industrijske zone Prištine i sastoji se od placa od 2.5 hektara, nudeci odlicnu lokaciju i objekte za razvoj industrije.(odlozen za desetu grupu)

Novo preduzece Kosovo Hidrotehnika D.O.O. Nalazi se u Prištini. Izgradnja i projektovanje vodovodnih sistema, kanalizacionih sistema i sistema za navodnjavanje, kao i opšte gradevinarstvo. Mala zgrada administracije, oprema za gradevinarstvo i zemljišna parcela.

Novo preduzece Liria “Prodavnice Glavna ulica” D.O.O. Ono obuhvata trgovacki kompleks smešten na najboljoj lokaciji u centru grada Prizrena, koji je trenutno izdeljen na šest prodavnica. Sve ove prodavnice su date u zakup trecim licima.

Novo preduzece Printeks D.O.O. se sastoji iz pet glavnih proizvodnih jedinica koje proizvode razlicite delimicno obradene i gotove proizvode za tekstilnu industiju i industriju odece i ukljucuje sledece jedinice:
· Jedinicu za namotavanje prediva: pamucno predivo (34-135 Nm.)
· Tekstilnu jedinicu: štofove damasta, flanela, kašmira, brokata, itd.
· Sanitarnu jedinicu: rudicna coja, presovani pamuk, vata, itd.
· Jedinicu za tkanje: tkanine za proizvodnju zavesa, stolnjaka, itd.
· Jedinicu za konfekciju: spavacice, pižame, peškire, posteljine, itd.


Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 30. novembar 2005.
Datum za podnošenje ponuda ce biti 07. decembar 2005.

____________________________________________

Poseban spin-off

Novo Preduzece KosovaTex 2005 D.O.O. je locirana u industrijskoj zoni Prištine. Nova kompanija poseduje 128,782 kvadratnih metara od cega je 32,068 kvadratnih metara je izgradjeno. Dobra lokacija za industrijski razvoj, u srcu grada Prištine. Kljucna aktiva Nove kompanije ukljucuje veliki broj relativno dobro održavanih mašina za proizvodnju tekstila.

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 30. novembar 2005.
Datum za podnošenje ponuda ce biti 07. decembar 2005.
Drugi Dan za podnošenje ponudace biti 14. decembar 2005


_____________________________________


Za sledeca dva Nova Preduzeca važe drugi datumi:

Novo Preduzece Kaolini D.O.O. Ovim tenderom investitor dobija mogucnost da kupi znatne rezerve kaolina, sa procenjenim rezervama za eksploataciju od 2.4 milion tona. Ranije, glavni potrošac rudnika je bila fabrika keramickih plocica koja je udaljena oko 25 km i nalazi se na periferiji Kamenice. Ova fabrika je ponudena za prodaju u sadašnjem krugu privatizacije pod imenom Novo Preduzece Karacevo D.O.O.

Novo Preduzece Karacevo D.O.O. Ovim tenderom investitor dobija mogucnost da kupi objekte za proizvodnju keramickih plocica. Fabrika je locirana na periferiji Kamenice. Imanje se sastoji od zemljišta sa oko 83.000m² sa fabrickim prostorom od oko 34.000m². Postoji dosta neiskorišcenog proizvodnog prostora i zgrade za laku industriju kao i zemljište koje ce omoguciti proširenje za alternativno korišcenje ovog preduzeca.. Pored toga, naslage kaolina su raspoložive u blizini sela Karaceva, koje je udaljeno oko 25 km.

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 11. januar 2006.
Datum za podnošenje ponuda ce biti 18. januar 2006.

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA