-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

arhiva-spisak radnika

Arhiva - Spisak Radnika
Sledi spisak radnika za koje je utvrdjeno da su stekli pravo na 20 % od prihoda ostvarenog prodajom
Drustvena Produzeca
Spisak
Prvi dan objavljeneje spiska

Zadnji dan za podnosenje Žalbe

SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “NARODNA APOTEKA” U UROSEVCU
29 NOV 2006
26 DEC 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “VETERINARSKA STANICA” U UROSEVCU
29 NOV 2006
26 DEC 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP UGOSTITELJSKO PREDUZECE “KOSOVA” U GNJILANE
29 NOV 2006
26 DEC 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP "KOSOVO SIROVINA" U MITROVICI
22 NOV 2006
18 DEC 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP "VETERINARSKA STANICA" U VUCITRN
01 NOV 2006
27 NOV 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP "MITROVICANKA"/"NAK 1MAJ" U MITROVICI
18 OKT 2006
13 NOV 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP "AUTO-KUCA KOMPRESOR" U DJAKOVICI
20 SEP 2006
16 OKT 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “17 NENTORI ” U PECI

14 SEP 2006
09 OKT 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “DEN” U MITROVICI

29 AVG 2006
26 SEP 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “SEMAFOR” U UROSEVAC

16 AVG 2006
11 SEP 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “MUSTAFË REXHEPI ” U UROSEVAC

12 JUL 2006
07 AVG 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “EUROMETALI” U UROSEVAC

12 JUL 2006
07 AVG 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “RUGOVA” U PECI

12 JUL 2006
07 AVG 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “VUSTEX” U VUCITRN

05 JUL 2006
31 JUL 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KLOKOT BANJA” U KLOKOT

28 JUN 2006
24 JUL 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “HTTDP PASHTRIKU ” U DJAKOVICI
28 JUN 2006
24 JUL 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “DRENICA” U SERBICI

17 MAJ 2006
12 JUN 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “ELAST” U DJAKOVICI
17 MAJ 2006
12 JUN 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PRODUKT” U PECI
17 MAJ 2006
12 JUN 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP "TEUTA" U GNJILANE
08 MAJ 2006
05 JUN 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “TEKA COMMERCE ” U PRISTINI
08 MAJ 2006
05 JUN 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “MIRUSA” U KLINI
08 MAJ 2006
05 JUN 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FARMED” U PRISTINI

26 APRIL 2006
22 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “CELIKU” U GNJILANE
26 APRIL 2006
22 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “IMKOS” U KAMENICI
26 APRIL 2006
22 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP "KOSOVATRANS" U MITROVICI
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “LAB” U PODUJEVO
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PLASTIKA” U PRISTINI
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “STANICA ZA UNAPREDJENJE POLJOPRIVREDE” U GNJILANE
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “BOTTLING PLANT” U SUVOJ RECI
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “UNIVERZAL” U PRISTINI
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “RINGOV” U PEC
23 Novembar 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 19 DECEMBAR 2005 PRE KRAJA RADNOG VREMENA

DP “DRATEX” U DRAGAŠU

SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “DRATEX” U DRAGAŠU
23 Novembar 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 19 DECEMBAR 2005 PRE KRAJA RADNOG VREMENA
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “EKOPLAST” U ORAHOVCU
28. Septembar 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 25 OCTOBAR 2005 PRE KRAJA RADNOG VREMENA

DP “KOMPLEKS HOTELA TREPCA” U MITROVICI

SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOMPLEKS HOTELA TREPCA” U MITROVICI
28. Septembar 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 25 OCTOBAR 2005 PRE KRAJA RADNOG VREMENA

DP “FABRIKA POCINKOVANOG LIMA” U VUCITERNU

SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM
DP “FABRIKA POCINKOVANOG LIMA” U VUCITERNU
28. Septembar 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 25 OCTOBAR 2005 PRE KRAJA RADNOG VREMENA
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP NIGP
RAMIZ SADIKU” U PRIZREN
25 Maj 2005
20 Juni 2005

DP “PERPARIMI”
u Srbici

SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PERPARIMI
U SRBICI
25 Maj 2005
20 Juni 2005

DP “LINIJA ZA PUNJENJE” U LIPLJANE

SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “LINIJA ZA PUNJENJE” U LIPLJANE

7 April 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 3 MAJ 2005 GODINE PRE KRAJA RADNOG VREMENA
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “DERMA COMMERCE” U MITROVICI
7 April 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 3 MAJ 2005 GODINE PRE KRAJA RADNOG VREMENA
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FAZITA” U PRISTINA
30 Mart 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 25 APRILA 2005 GODINE PRE KRAJA RADNOG VREMENA
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PROGRESI” U MITROVICI

30 Mart 2005
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 25 APRILA 2005 GODINE PRE KRAJA RADNOG VREMENA
KTA