-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

8b-wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA - Grupa 8B (NewCos)

Novo Preduzece Hotel Grand D.O.O. je dobro poznat objekat u Pristini sa izuzetnim potencijalom za pretvaranje u prestizan hotel. Odlicno je pozicioniran u centar grada I ima iskusno I solidan kongresni kapacitet kao I velike barove I restorane, profesionlano osoblje.Poseduje kapacitet od 526 kreveta.

Novo Preduzece Iliria Hotel D.O.O. je srednji po velicini hotel koji je dobro pozicioniran u centru grada u ulici Majka Tereza. Ima ukupno 226 kreveta I ima privlacnu terasu sa delom za barove I takodje velike objekte za razlicite funkcije

Novo Preduzece “Pecka Pivara” D.O.O. je jedina znacajna pivara na Kosovu i jasan trzisni predvodnik. Njen glavni proizvod je svetlo ukusno pivo tipa Pilsner, marke “Birrë e Pejës”. Novo preduzece obuhvatice samo imovinu koja sacinjava jezgro kompanije za proizvodnju piva i trgovinsku delatnost na njenoj glavnoj proizvodnoj lokaciji u Peci.

Novo Preduzece Rudnik i industrija magnezita Goleš D.O.O. Ovaj tender je omogucio investitor kao povoljnu priliku za osvajanje postupka vaðenja i obrade rude magnezita na Kosovu, sa dokazanim rezervama od blizu 2,4 miliona tona magnezita srednjeg do visokog kvaliteta, 45,000 tona godišnje postrojenja za obradu (rotacioni sušac), kao i vozila za pomeranje zemlje, drugih vozila, mašina i opreme. Pomocne prostrane rezerve kamena za izradu puteva i blizina Pristine, sa dobrim prilaznim putevima i lokalnom železnickom mrežom, cine predeo na kome se nalazi kamenolom veoma privlacnim.

Novo Preduzece XIM Streoc Mlin Magnesita D.O.O. u neposrednoj blizini nalazi se kop magnezita i kamena za izrradu puteva na severnom kosovu, sa jednim od najvecih nalazišta magnezita u regionu kao I velike rezerve šljunka i adnesite. Pomocne rezerve i osnovna imovina ukljucuju: (Beli Kamen) procenjuje se da nalazište magnezita sadrži izmeðu 4.5 i 5.5 miliona tona magnezita, od kojih rezerve rude visokog stepena oko 1.5 - 1.7 miliona tona; postrojenje za odvajanje od 40 t/cas, 45,000 tona godišnje postrojenje za obradu/ rotacioni sušaè (trenutno nije u upotrebi); ostala teška mašinerija (na pr. drobilice, kamioni, buldožeri itd.).

Novo Preduzece Rahovec Vinarija i Vinograda D.O.O. sastoji se iz najvece vinarije i kompleksa vinograda na Kosovu, uklucujuci proizvodnju, skladistenje i flasiranje crvenog i belog vina i alkoholnih pica i otprilike 900 ha vinograda (od kojih oko 300 ha nisu produktivi)

Poslednji dan za prekvalifikaciju ce biti 7. Februar 2006.
Prvi Dan za podnošenje ponuda ce biti 15. Februar 2006.
Drugi Dan za podnošenje ponudace biti 22. Februar 2006.

______________________________________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA