-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

8 special

Kosovska

Kosovska poverenicka agencija privatizuje društvena preduzeca DP na Kosovu metodom spin-offa i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni tender kupe "nova preduzeca" stvorena od osnovne aktive i neke ogranicene pasive DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)
za Poseban Spin-off

Novo Preduzece Rudnik i industrija magnezita Goleš D.O.O. Ovaj tender je omogucio investitor kao povoljnu priliku za osvajanje postupka vaðenja i obrade rude magnezita na Kosovu, sa dokazanim rezervama od blizu 2,4 miliona tona magnezita srednjeg do visokog kvaliteta, 45,000 tona godišnje postrojenja za obradu (rotacioni sušac), kao i vozila za pomeranje zemlje, drugih vozila, mašina i opreme. Pomocne prostrane rezerve kamena za izradu puteva i blizina Pristine, sa dobrim prilaznim putevima i lokalnom železnickom mrežom, cine predeo na kome se nalazi kamenolom veoma privlacnim

Novo Preduzece XIM Streoc Mlin Magnesita D.O.O. u neposrednoj blizini nalazi se kop magnezita i kamena za izrradu puteva na severnom kosovu, sa jednim od najvecih nalazišta magnezita u regionu kao I velike rezerve šljunka i adnesite. Pomocne rezerve i osnovna imovina ukljucuju: (Beli Kamen) procenjuje se da nalazište magnezita sadrži izmeðu 4.5 i 5.5 miliona tona magnezita, od kojih rezerve rude visokog stepena oko 1.5 - 1.7 miliona tona; postrojenje za odvajanje od 40 t/cas, 45,000 tona godišnje postrojenje za obradu/ rotacioni sušaè (trenutno nije u upotrebi); ostala teška mašinerija (na pr. drobilice, kamioni, buldožeri itd.)
.

Poslednji dan za prekvalifikaciju ce biti 11. januar 2006.
Prvi Dan za podnošenje ponuda ce biti 18. januar2006.
Drugi Dan za podnošenje ponuda ce biti 25. Januar 2006.

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 / 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

 

(KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA