-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Korak po korak Uputstva 2

KORAK 1: PRAVILA TENDERA
Na vebsajtu KPA, pritisnite na “Uredbe i Pravila tendera”
Pritisnite na “Pravila tendera – obican Spin-Off”
ŠTAMPAJTE i PROCITAJTE ovaj dokument.
“Pravila tendera – obican Spin-off” dobro ce Vam objasniti proces privatizacije.
Ovo nisu obavezujuca Pravila tendera za novo preduzece za koje želite da predate ponudu. Pravila tendera za svako novo preduzece možete dobiti samo od osoblja KPA – odsek za privatizaciju.


KORAK 2: “Kako da predam ponudu za DP?”
Na vebsajtu KPA pritisnite na “Privatizacija”
Skrolujte na dno te stranice.
Pritisnite na “Kako da predam ponudu za DP?
ŠTAMPAJTE i PROCITAJTE ovaj dokument.
“Kako da predam ponudu za DP?” je duža verzija ovog dokumenta, i objasnice mnoge detalje koje ovaj dokument ne pokriva.


KORAK 3: PRONAÐITE KRUG U KOJEM SE NALAZI NOVO PREDUZECE ZA KOJE ŽELITE DA PREDATE PONUDU
Nakon što procitate opšta pravila tendera i “Kako da predam ponudu za DP?”, spremni ste da pocnete sa istraživanjem o novom preduzecu za koje želite da predate ponudu.
Zapamtite, Vi sami morate utvrditi precizno za koje “novo preduzece” želite da predate ponudu.
Pritisnite na dugme oznaceno sa “Privatizacija”
Ovim ce se pojaviti spisak novih preduzeca koja je KPA stavila na prodaju. Ova nova preduzeca ce biti podeljena u krugove.
Procitajte svaki krug pažljivo.
Spisak raspoloživih novih preduzeca bice u koloni oznacenoj sa “Preduzeca” (nova preduzeca).
Pritisnite na krug, koji sadrži novo preduzece za koje želite da predate ponudu.
(PRIMER: Ako ste želeli da predate ponudu za novo preduzece iz kruga 4, pritisnuli biste na Cetvrti krug Obican Spin-off)


KORAK 4: PRONAÐITE IZVEŠTAJ O STANJU ZA NOVO PREDUZECE ZA KOJE ŽELITE DA PREDATE PONUDU
Pritisnite na naziv novog preduzeca.
ŠTAMPAJTE I PROCITAJTE “Izveštaj o stanju” tog novog preduzeca.
Ovaj Izveštaj o stanju novog preduzeca dace Vam kratak opis aktive i pasive, koji su ukljuceni u svako preduzece.
(PRIMER: Ako ste želeli da predate ponudu za novo preduzece “Ringov” u cetvrtom krugu, pritisnuli biste na Novo preduzece Ringov.


KORAK 5: STUPITE U KONTAKT SA KPA – ODSEK ZA PRIVATIZACIJU
Nakon što procitate Izveštaj o stanju za novo preduzece za koje želite da predate ponudu, potrebno je da stupite u kontakt sa KPA – odsek za privatizaciju.
Ukoliko želite da pošaljete e-mail, pritisnite na soetenders@eumik.org i pošaljite e-mail izražavajuci Vašu zainteresovanost.
Puna adresa KPA - odsek za privatizaciju je:

Kosovska poverenicka agencija (Kosovo Trust Agency)
Ulica “Ilir Konuševci” Br. 8, Priština, Kosovo
Tel ++ 381 38 500 400 1255
Fax ++381 38 248 076
Email: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Takode možete kontaktirati KPA preko bilo koje Regionalne kancelarije KPA. Pritisnite ovde da biste dobili potpune Kontakt informacije za Regionalne kancelarije KPA.


KORAK 6: ZAKAŽITE SASTANAK SA KPA OSOBLJEM ZA PRIVATIZACIJU
Da biste dobili najbolji nivo usluge od KPA osoblja za privatizaciju, potrebno je da zakažete sastanak sa predstavnikom KPA – odsek za privatizaciju pre nego što stignete.
Broj telefona KPA odseka za privatizaciju je ++ 381 38 500 400 lokal 1255.
Ukoliko želite da pošaljete e-mail, pritisnite na soetenders@eumik.org I pošaljite e-mail sa zahtevom za sastankom.


KORAK 7: SASTANITE SE SA CLANOM KPA OSOBLJA ZA PRIVATIZACIJU
Kada dodete u kancelarije KPA, potrebno je da se sastanete sa clanom KPA osoblja za privatizaciju. Oni ce moci da Vam daju detaljne instrukcije o tome kako da dalje nastavite sa Vašim radom na predaji ponude. Oni mogu odgovoriti na pitanja koja možda imate o Pravilima tendera, obavljanju sveobuhvatne analize preduzeca, pripremi tenderske dokumentacije i predaji važece ponude.


KORAK 8: POTPISIVANJE SPORAZUMA O CUVANJU POVERLJIVIH PODATAKA
Nakon sastanka sa clanom KPA osoblja za privatizaciju, ukoliko želite da nastavite sa radom na predaji ponude, morate potpisati Sporazum o cuvanju poverljivih podataka. Ovo je jednostavan, standardni poslovni dokument, koji Vas obavezuje da ne otkrivate poverljivi materijal koji ce Vam biti dat na uvid u procesu pripreme ponude.
Pritisnite ovde da biste pogledali primerak Sporazuma o cuvanju poverljivih podataka.


KORAK 9: POSETA ARHIVI (KANCELARIJI SA PODACIMA) KPA
Nakon što ste potpisali Sporazum o cuvanju poverljivih podataka sa KPA, bice Vam dozvoljeno da proverite dokumenta i arhivu za Vaše novo preduzece u Arhivi KPA.
Obimna dokumentacija, ukljucujuci katastarska dokumenta i druga znacajna dokumentacija za sva nova preduzeca na raspolaganju je u arhivi KPA.
U ovom periodu ce Vam takode biti dat poseban dokument o novom preduzecu, pod nazivom “Odredeni pravni i ostali rizici”.
Ovaj dokument objašnjava potencijalne rizike i obaveze koji su povezani sa novim preduzecem za koje želite da predate ponudu.
Bice potrebno da potpišete potvrdu da ste primili dokument “Odredeni pravni i ostali rizici”.


KORAK 10: SPROVOÐENJE SVEOBUHVATNE ANALIZE PREDUZECA
Sveobuhvatna analiza preduzeca je proces istraživanja o novom preduzecu za koje želite da predate ponudu. Ovaj proces morate obaviti Vi sami; to je samo Vaša odgovornost. Morate proceniti vrednost i moguce finansijske obaveze novog preduzeca. Posete arhivi KPA i terenske posete novom preduzecu moraju biti koordinirane i organizovane sa osobljem KPA.


Sveobuhvatna analiza preduzeca obuhvata, ali nije ogranicena na sledece:

· Razmatranje ODGOVARAJUCIH “Pravila tendera” za Vaše novo preduzece.
Iako na vebsajtu KPA možete snimiti model “Pravila tendera”, ovo zapravo NISU “Pravila tendera” koja ce regulisati prodaju Vašeg novog preduzeca. Svako novo preduzece ima svoja “Pravila tendera” koja ukljucuju opis finansijskih obaveza, posebnih uslova (ukoliko ih ima) itd.
MORATE dobiti posebna “Pravila tendera” za novo preduzece za koje želite da predate ponudu. KPA osoblje za privatizaciju ce Vam obezbediti ova Pravila tendera.


· Razmotranje Informativnog memoranduma za Vaše novo preduzece.
KPA osoblje priprema Informativne memorandume za svako novo preduzece. Oni su slicni Izveštajima o stanju koje možete naci na vebsajtu KPA, ali su Informativni memorandumi mnogo detaljniji, i sadržace spiskove aktive, pasive i sl.
NE MOŽETE da pogledate Informativni memorandum ukoliko niste potpisali Sporazum o cuvanju poverljivih podataka (korak 8).


· Poseta Arhivi KPA, i proucavanje dokumenata o novom preduzecu.
Kopije važnih originalnih dokumenata, ukljucujuci katastarske dokumente, možete dobiti na uvid samo ako ste potpisali Sporazum o cuvanju poverljivih podataka. Arhiva, Informativni memorandum i dokument “Odredeni pravni i ostali rizici” sadrže važne informacije koje ce Vam pomoci da procenite vrednost novog preduzeca i uticace na Vašu odluku o tome da li da predate ponudu i u kolikom iznosu. Takode sadrže i kopije Ugovora o prodaji i dokumenata o novom preduzecu koje cete potpisati ukoliko pobedite, kao i dodatna uputstva o onim finansijskim obavezama kao što su koliki se obim PDV ili komunalnih dugova prenosi.
NE MOŽETE posetiti Arhivu KPA ukoliko niste potpisali Sporazum o cuvanju poverljivih podataka (korak 8).


· Obavljanje terenskih poseta novom preduzecu.
KPA osoblje za privatizaciju ce Vam pomoci da zakažete vreme posete novom preduzecu za koje ste zainteresovani.
o Pozivaju se ponudivaci da obave svoje analize u odnosu na zaštitu prirodne sredine tokom terenskih poseta.


· Provere u opštinskim kancelarijama i ostalim lokacijama.
Suština sveobuhvatne analize preduzeca je da je Vaša odgovornost da sprovedete istraživanje o novom preduzecu. KPA osoblje za privatizaciju ce Vam pomoci, ali rizik i odgovornost padaju samo na Vas. Budite detaljni. Što više znate, to ce Vaša ponuda biti mudrija.


· Obavljanje pravne i finansijske analize.
Tražite savet od nezavisnog pravnika o važecim zakonima i uredbama u vezi sa programom privatizacije i o zakonima i uredbama koji važe u odnosu na rad novih preduzeca. Pritisnite ovde za link za Kosovsko udruženje advokata i ostale pravne organizacije: Pravna pomoc i informacije na Kosovu. Savetujemo Vam da angažujete nezavisnog advokata. Pravnici u KPA ili u DP-u ne mogu Vam dati savet u vezi sa ovim pitanjima.

Ukoliko je preduzece za koje želite da predate ponudu veliko, možete uzeti u obzir da angažujete racunovodu.
Pritisnite ovde za link za Udruženje sertifikovanih racunovoda i revizora Kosova: KOSOVSKO UDRUŽENJE SERTIFIKOVANIH RACUNOVOÐA I REVIZORA


· Istraživanje o potraživanjima kreditora
Sprovedite istraživanje o obezbedenim potraživanjima kreditora u registrima hipoteka i zaloga, i ostalim relevantnim sudovima. Ukoliko ste zabrinuti zbog ovih ili bilo kojih drugih zahteva za koje ste saznali u Arhivi, potražite pravni savet (videti gore).


KORAK 11: PRETHODNA KVALIFIKACIJA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Ukoliko želite da podnesete ponudu, morate se prethodno kvalifikovati. Proces prethodne kvalifikacije je veoma jednostavan.

Da biste prošli proces prethodne kvalifikacije, morate da:
· Popunite jednostavan obrazac za registraciju, koji ce Vam dati KPA.
· Ukoliko na tenderu ucestvujete kao pojedinac, morate dostaviti kopiju svoje licne karte ili pasoša.
o Ukoliko na tenderu ucestvujete u ime pravnog entiteta (obicno preduzeca) morate dostaviti kopiju dokaza o registraciji biznisa, i otkriti identitet vlasnika.
· Morate potpisati izjavu da, kao ponudivac, ispunjavate uslove iz klauzule 1.1 Pravila tendera – (Da Vam nije zabranjeno da podnesete ponudu i da ste u dobrim odnosima sa KPA)

KPA ce proveriti informacije koje ste dostavili i dati Vam Potvrdu o registraciji ponudivaca.

Pritisnite ovde za detaljno uputstvo za proces prethodne kvalifikacije.


KORAK 12: ODREDITE IZNOS PONUDE I OBEZBEDITE FINANSIJE
Nakon izvršenog procesa sveobuhvatne analize preduzeca, odredicete koliko ce biti iznos Vaše ponude. Možda cete morati da se obratite banci ili zajmodavcu kako biste dobili zajam ili neki drugi oblik finansijske pomoci. Pritisnite ovde za spisak Finansijskih institucija i banaka, koje rade na Kosovu.


KORAK 13: PRIPREMITE VAŠU TENDERSKU DOKUMENTACIJU
Pažljivo pripremite Vašu tendersku dokumentaciju unapred. KPA osoblje odseka za privatizaciju ce Vam sa zadovoljstvom pomoci da popunite ove dokumente kako biste bili sigurni da ste to uradili pravilno.
MEÐUTIM: KPA osoblje ne sme znati Vašu cenu ponude. MORATE se postarati da Vaša cena ponude bude tajna. KPA osoblje Vam nece dati savet u vezi sa Vašom tenderskom strategijom , niti ce sa Vama razgovarati o ceni ponude na bilo koji nacin. Oni ce Vam pomoci samo toliko da bi bili sigurni da je Vaša tenderska dokumentacija ispravno pripremljena.

Pritisnite ovde za detaljno uputstvo za pripremu Vaše tenderske dokumentacije.


KORAK 14: ISPRAVNO PREDAJTE VAŠU TENDERSKU DOKUMENTACIJU
Predajte Vašu tendersku dokumentaciju odgovarajuceg dana za podnošenje ponuda u kancelarijama KPA u Prištini ili Severnoj Mitrovici. Proverite datum dana za podnošenje ponuda i vreme sa KPA osobljem za privatizaciju. Ove informacije bice postavljene i na vebsajtu KPA.


KORAK 15: BUDITE PRISUTNI NA CEREMONIJI OTVARANJA PONUDA
Prisustvujte ceremoniji otvaranja ponuda, koja ce se obicno održati na dan podnošenja ponuda.
Ceremonija otvaranja ponuda se obicno održava u glavnom štabu UNMIK-a u Prištini.

Pritisnite ovde za PowerPoint raspored i rokove ceremonije otvaranja ponuda.

Opomena: Koraci 16 - 18 važe za Posebni Spin-Off

KORAK 16: BUDITE SPREMNI DA POVECATE SVOJU PONUDU
Ukoliko predate jednu od 3 ponude u prvom krugu, moci cete da predate drugu ponudu, kako bi povecali svoju prethodnu ponudu. Vaša tenderska dokumentacija treba da obuhvati plan povecanja Vaše prve ponude, u slucaju da imate uspeha i predete u drugi krug.


KORAK 17: PREDAJTE VAŠU DRUGU PONUDU

Predaja Drugih ponuda se skoro uvek održava nedelju dana nakon predaje Prvih ponuda. Obavezno potvrdite da ćete moći da predate svoju Drugu ponudu nedelju dana nakon Prve ponude.

Osoblje KPA Službe za Privatizaciju će Vam dati detaljne informacije.

Datumi podnošenja Drugih ponuda će takođe biti objavljeni i na veb stranici KPA i obično postoje samo na posebne spin-off tendere.


KORAK 18: BUDITE PRISUTNI NA OTVARANJU DRUGIH PONUDA
KPA ce otvoriti druge ponude istog dana kada su i predate. Ukoliko ste Vi najbolji, to cete znati po tome što ce Identifikacioni broj ponude pobednika tendera biti isti kao onaj koji je Vama dat kada ste predali svoju prvu ponudu.


KORAK 19: BUDITE SIGURNI DA KPA OSOBLJE ZA PRIVATIZACIJU IMA VAŠE KONTAKT INFORMACIJE
KPA osoblje za privatizaciju ce stupiti u kontakt sa Vama u roku od nekoliko dana da potvrdi da li ste Vi pobednik tendera.

KORAK 20: PLATITE ZA SVOJE NOVO PREDUZECE
Imaćete na raspolaganju 20 radnih dana da izvršite početnu uplatu (25%) svoje ponude na račun KPA. Druga rata, drugi deo cene ponude, koji iznosi 75% od ukupnog iznosa cene ponude, mora biti plaćen u roku od 10 radnih dana od datuma kada je KPA dobila pozitivne rezultate provere ponuđivača i pre potpisivanja ugovora. Obavezno sa svojom bankom ili drugim finansijskim partnerom organizujte sve kako biste mogli da na vreme izvršite svoje uplate.


KORAK 21: BUDITE NA RASPOLAGANJU ZA ZAVRŠETAK UGOVORA
KPA ce nastojati da završi sve ugovore o kupoprodaji što pre može. U nekim slucajevima, npr. gde postoje sporedni sporazumi sa npr. zakupom, stvari mogu potrajati malo duže. Kao deo procedure sklapanja ugovora o kupoprodaji, od Vas ce se tražiti da potpišete izjavu o izvoru Vaših sredstava. Ovo je zahtev propisan kosovskim zakonom o borbi protiv pranja novca.


KORAK 22: UKOLIKO IMATE PITANJA, KONTAKTIRAJTE KPA
Zapamtite : KPA osoblje za privatizaciju je spremno da Vam pomogne u svakom koraku u toku ovog procesa.


Sada izaberite novo preduzece za koje želite da predate ponudu, i kontaktirajte Kosovsku poverenicku agenciju


Kosovska poverenicka agencija
Ulica “Ilir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel ++ 381 38 500 400 1255
Fax ++381 38 248 076
Email: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org


“Hvala na Vašem interesu za privatizaciju na Kosovu!”

KTA