-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

On-Line, korak po korak upustvo

UVOD

“Cestitamo! Vi ste vec napravili prvi korak ka kupovini nekog Društvenog preduzeca (DP) time što ste posetili vebsajt (website) Kosovske poverenicke agencije (KPA).
Pažljivo citajuci sledece instrukcije i propratna dokumenta saznacete “Kako da predate ponudu za DP.”
Osoblje KPA, kako u glavnoj kancelariji KPA u Prištini tako i u regionalnim kancelarijama KPA, je uvek spremno da se sastane sa Vama i odgovori na Vaša pitanja.
Pritisnite ovde da biste dobili potpune KPA Kontakt informacije

Hvala na Vašoj zainteresovanosti za privatizaciju na Kosovu!”

VAŽNE INFORMACIJE:

1) KPA privatizuje DP-a u krugovima.

1. i 2. krug su zapoceti i završeni 2003. godine.
3. krug je zapocet i završen 2004. godine.
4. krug je zapocet 2004. i završen pocetkom 2005. godine.

Sekcija “Privatizacija” na vebsajtu KPA je organizovana u krugovima. Ukoliko želite da predate ponudu za odredeno DP, možda cete morati da ga potražite u nekoliko krugova, osim ukoliko vec ne znate u kojem se krugu nalazi.

2) Kada KPA prodaje neko DP, ona zapravo podeli to DP u jedno ili više novih preduzeca – koja se zovu nova preduzeca.

KPA deli svu aktivu, i odredenu ogranicenu pasivu, na ta nova preduzeca.
Ponekad se osnuje više novih preduzeca, tako da DP može biti podeljeno na dva, tri ili više novih preduzeca.
Ovo se radi kada DP ima širok dijapazon razlicitih jedinica, pogona, koje su veštacki “skupljene” zajedno.
Prema tome, morate znati koje novo preduzece, stvoreno od DP-a, sadrži aktivu koju želite da kupite. Možda cete morati da procitate nekoliko Izveštaja o stanju ili da razgovarate sa osobljem KPA – odsek za privatizaciju pre nego što budete sigurni za koje novo preduzece želite da predate ponudu.

Pritisnite ovde da biste videli PowerPoint dijagram, koji demonstrira kako KPA deli neko DP.
CLICK.


3) Sve privatizacione transakcije KPA regulisane su “Pravilima tendera”

Ova Pravila tendera se modifikuju za svako novo preduzece.
Da biste bili sigurni da precizno shvatate koja aktiva i pasiva pripada nekom novom preduzecu, MORATE OD OSOBLJA KPA – ODSEK ZA PRIVATIZACIJU, TRAŽITI POSEBNA PRAVILA TENDERA ZA BAŠ TO NOVO PREDUZECE.

Mada se na vebsajtu KPA nalazi primer Pravila tendera, koji objašnjava opšti proces privatizacije, to su samo smernice, a NE kontrolišuci pravni instrument.
________________________________________________________________________

SADA STE SPREMNI DA POCNETE! -

klikni

KTA