-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

grupa7

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom 2005/18 (“Uredba KPA”), je zakljucila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo preduzece “Vineks” šrafovi i zavrtnji D.O.O. je jedini proizvodac industrijskih šrafova, zavrtnja i matica na podrucju Kosova. Osim standardnih šrafova, zavrtnja i matica Vineks proizvodi i specijalne šrafove prema porudžbini kupaca. Preduzece takode poseduje i svoju jedinicu za galvanizaciju.

Novo Preduzece Servis za Automobile i Kamione Uroševac D.O.O. je opremljeno za održavanje i opravku motornih vozila i teških mašina. Servis za vozila i kamione Uroševac obuhvata cirka 42,000 metara kvadratnih zemljišta, jednu modernu veliku radionicku halu za opravku automobila od 10,300 metara kvadratnih i administrativnu zgradu od 3,632 kvadratnih metara.
Raniji nazivi/entiteti
Fi - 6756/92 DD Auto Kuca "Bosko Cakic”
Fi - 828/89 NSHT Autoshtepia" Mustafe Rexhepi" / DP Auto Kuca "Bosko Cakic”

Novo Preduzece Celicni Valjci D.O.O. proizvodi valjke i prenosne kaiševe za veliki broj korisnika na Kosovu i širom regiona. Preduzece Celicni valjci se sastoji od 6,241 metara kvadratnih zemljišta i nekoliko zgrada koje obuhvataju 3,800 kvadratnih metara kancelarijskog i proizvodnog prostora.
Raniji nazivi/entiteti
Fi 1783/92.,"Gosha" - Fabrika për prodhimin e pajisjeve per miniera dhe konstrukcioneve metalike "Metalac" - Gjilan /
"Gosa" - Fabrika za proizvodnju rudarske opreme i metalnih konstrukcija "Metalac" - Gnjilane
Fi-775/89, NSh për prodhimin e pajisjeve per miniera dhe konstrukcioneve metalike "Metalac" - Gjilan /DP za proizvodnju rudarske opreme i metalnih konstrukcija "Metalac" - Gnjilane
Fi 168/87, OP Fabrika e pajisjeve per miniera dhe konstrukcioneve metalike "Metalac" Gjilan / RO Fabrika opreme za rudarstvo i metalnih konstrukcija "Metalac" Gnjilane
Fi 305/78, OPPB Industria "Gosha" - OP "Fabrika e pajisjeve dhe konstrukcioneve metalike" - OThPB "Metalac" / SOUR Industrija "Gosa" - RO "Fabrika opreme i metalnih konstrukcija" - OOUR "Metalac”

Novo Preduzece Integj Mašinski Tkani i pleteni Tepisi D.O.O. ukljucuje proizvodnju vunenih i sintetickih prediva, mašinski tkanih vunenih tepiha i štampanje dekoracija na tepisima. Ukupno zemljište koje pripada pomocnim kompanijama oko 7,1 hektar. Proizvodnja prediva i tepiha su svaka posebno smeštene u posebnim zgradama, koje imaju ukupnu površinu od oko 4,700 metara kvadratnih.
Raniji nazivi/entiteti
Fi. 6528/92, KOMBINATI I TEKSTILIT SHA Gjilan (Gjykata Ekonomike Prishtinë, Regjistrim i Themelimit të Shoqëris Aksionare) / TEKSTILNI KOMBINAT DD Gnjilane, (Privredni Sud Pristina, Upis Osnivanja Deonicarskog Drustva)
Fi. 1391/90, N.Sh. Kombinati i Tekstilit Gjilan, - Gjilan (Gjykata Ekonomike Prishtinë, Regjistrim i Organizimit të Ndërmarjes Shoqërore) / D.P. Tekstilni Kombinat Gnjilane Gnjilane, (Privredni Sud Pristina, Upis Organizovanja Drustvenog Preduzeca)

Novo Preduzece Semafor Auto-Škola D.O.O. posluje kao Auto-škola u Uroševcu i obuhvata oko 15,422 m2 zemljišta (ukljucujuci poligoj od 14,535,m2). Zgrade imaju ukupnu površinu od oko 628 m2.
Raniji nazivi/entiteti
Fi - 3959/93 SHAM "Semafori”; Fi - 2529/91 NSH. Semafori / DP Auto Moto "Semafori"

Novo Preduzece Poljoprivredno Zemljište i Vocnjak Donji Livoci D.O.O. se seastoji od poljoprivrednog zemljišta od oko 97 hektara I nalazi se u selu Donji Livoci, pet kilometara jugo zapadno od Gnjilana.

Novo Preduzece Poljoprivredno Zemljištei vocnjak Kravarica D.O.O. se seastoji od poljoprivrednog zemljišta od oko 220 hektara I nalazi se u selu Kravarica, cetrnaest kilometara jugo zapadno od Gnjilana

Novo Preduzece Poljoprivredno Zemljište Gumnište i Poneš D.O.O. se seastoji od poljoprivrednog zemljišta od oko 216 hektara I nalazi se u selu Gumnište, jedanaest kilometara jugo zapadno od Gnjilana.
Raniji nazivi/entiteti
Fi - 1865/96 JUKO-MLADOST SHA PP Gjilan /JUKO-MLADOST DD PO Gnjilane
Fi - 670/89 N.Sh. Kombinati Bujqësor Industrial “MLADOST”, me përgjegjësi të plotë, - Gjilan / D.P. Poljoprivredno Industrijsko Preduzece “MLADOST”, sa potpunom odgovornoscu Gnjilane,
Fi - 106/78 Organizata Punuese “Mladost” Kombinati Bujqësor /Radna Organizacija “Mladost” Poljoprivredni Kombinat

Novo preduzece Fabrika plastike i igracaka D.O.O. Okruzenje je veoma primamljivo.Glavne zgrade su proizvodna hala, 3,840m2, 3-spratna upravna zgrada sa mogucnoscu dogradnje povrsine 144m2, prizemni aneksirani objekat povrsine 678m2, garaza povrsine 190m2, kotlarnica i kompresorska zgrada povrsine 216m2. Dodatni magacinski objekat povrsine 2000m2 je takodje na raspolaganju. Ukupna povrsina koju Preduzece zauzima je oko 46,024m2.
Preduzece je u prethodnom periodu proizvodilo sirok spektar proizvoda od plastike za domacu upotrebu, poput bastenskih elemenata od plastike, predmeta za domacinstvo i razlicitih vrsta igracaka itd. Godisnji kapacitet je iznosio 3000 tona.
Raniji nazivi/entiteti
Fi-997/93 Ndermarrje aksionare e perzier "SIMEX" Skenderaj / Mesovita deonicarsko drustvo "SIMEX"-Srbica
Fi - 5811 /92 Ndermarrje aksionare e perzier "PPS" / Mesovita deonicarsko drustvo "PPS"
Fi-12/90 NSH "PPS" Fabrika per prodhimin e produkteve plastike (Gjykata Ekonomike Prishtinë) ; Serbian DP "PPS" Preduzeqe za proizvodnju plasticnih proizvoda (Privredni Sud Pristina).

Novo Preduzece Fabrika Betona u Pristini D.O.O. Fabrika se nalazi u industrijskoj zoni u Pristini i ima proizvodni kapacitet od 60m3 na sat. Moze proizvoditi tri vrste betona. Novom Preduzecu je dodeljeno zemljiste od 5300 m2

Novo Preduzece Kosovo Administracija i Odrzavanje u Vucitrnu D.O.O. Administrativna zgrada je locirana u centru Vucitrna, u oblasti gde postoji realna potraznja za kancelarijskim prostorom. ‘Odrzavanje Zgrada’ je locirano nedaleko od gradskog centra i nekada je proizvodilo drvena vrata i prozore , slivnike i pruzalo usluge opravki vozila. Ukupno zemljiste je povrsine 1.40 ha, a ukupna pokrivena povrsina objekata Novog Preduzeca je 2,564m2.
Raniji nazivi/entiteti
Fi - 655/89 NSHN "Kosova" Vushtrrisë/Vucitrn, / Gradjevinsko drustveno preduzece "Kosova" Vucitrn

Novo preduzece Kosovosirovina skladiste u Prishtini D.O.O. organizacija za prikupljanje otpadnog metala locirana u industrijskoj zoni opstine Pristina.

Novo preduzece Kosovosirovina skladiste u Prizrenu D.O.O.
, organizacija za prikupljanje otpadnog metala locirana u perferiji opstine Prizren.

Novo preduzece Kosovosirovina skladiste u Ferizaj D.O.O. organizacija za prikupljanje otpadnog metala locirana u opstinu Urosevac/Ferizaj
Raniji nazivi/entiteti
Fi - 679/89 N.SH. Kosovosirovina / Drustveno Preduzece Kosovosirovina

Novo preduzece Mitrovcanka D.O.O. Prostor novog preduzeca iznosi oko 3 ha. Proizvodna hala zauzima prostor od 3284 m², hala za završnu obradu 584 m², hala za obradu sirovina 390 m², administrativna zgrada 220 m².
Novo preduzece je prozvodilo tekstilne proizvode poput jakni, pantalona i kaputa. Trenutno su svi objekti iznajmljeni trecim licima.
Raniji nazivi/entiteti
Fi 684/97 Yumco ;
Fi 1420/94, N.SH. "Mitrovcanka" / Drustveno Produzece "Mitrovcanka"
Fi 1309/92, N.A.K. "1 MAJI" Njesia e Punes se Bashkuar 442 1 Maj; Ndermarrja me pergjegjesi te kufizuar ne pronesi te perzier "PRVI MAJ-MODA" / Jedinica Udruzenog Rada 442 1 Maj (JUR 442 1 May) Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu u mesovitoj svojini "PRVI MAJ-MODA”

Novo Preduzece Mulliri D.O.O. je jedini proizvodjac hleba na industrijskom nivou u Djakovackoj regiji. Može proizvoditi vekne hleba razlicitih velicina, razlicite vrste peciva i slatkiša raznih velicina, i brašno. Ponuda za Novo preduzece obuhvata glavni proizvodni kompleks a to je površina od približno jednog hektara.i zgrade koje pokrivaju površinu od 5100m².
Raniji nazivi/entiteti
Fi.3660/91, Holding Corporacy "Mulliri" deonicarsko drustvo Djakovica, Holding Corporacy "Mulliri" Shoqata Aksionare në Gjakovë;
Fi.188/90Osnovna Organizacija Udruzenog Rada “Mulliri” Djakovica / Organizata Themelore e Punës së Bashkuar “Mulliri”
Drustveno Preduzece "Mulliri" Industrija Brasna i Hleba, poptuna odgovornost u Djakovici. Ndërmarrja Shoqërore "Mulliri" Industria e Miellit dhe Bukës me përgjegjësi të plotë në Gjakovë Slozeno Preduzece Zitoprodukt Pristina, Drustveno Preduzece "Mulliri" Industrija Brasna i Hleba u Djakovici
Ndërmarrja e përbërë Zhitoprodukt Prishtinë, Ndërmarrja Shoqërore "Mulliri" Industria e Miellit dhe Bukës në Gjakovë
Fi 442/88, Organizata Themelore e Punës së Bashkuar Industria e Miellit dhe Bukës p.sol.p në Gjakovë / Osnovna Organizacija Udruzenog Rada Industrija Brasna i Hleba “Mulliri” sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu u Djakovici

Novo Preduzece Vitomirica D.O.O. je farma za uzgoj stoke za proizvodnju mesa i mleka. Obuhvaca poljoprivredno zemljiste i štale potrebne za sklonište, uzgoj i muzu za više od 2000 krava. Jedinica obuhvata površinu od oko 450 hektara.
Raniji nazivi/entiteti
Fi.1922/92, Poljoprivredni Kombinat Beograd “Poljoprivreda" Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu Pec / Kombinati Bujqësor Beograd "Bujqësia" Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Pejë
Fi.525/89, Osnovna Organizacija Udruzenog Rada “Poljoprivreda” u sastavu PIK “DUSAN MUGOSA - DUC” sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu Pec / Organizata Themelore e Punës së Bashkuar “Bujqësia” në përbërje të KBI “Dushan Mugosha - DUQ” me përgjegjësi solidare të pakufizuar Pejë; Preduzece “Poljoprivreda” sa potpunom odgovornoscu sa sedistem u Peci / Ndërmarrja "Bujqësia" me përgjegjësi të plotë me seli në Pejë; Slozeno Preduzece "Poljoprivredni Industrijski kombinat DUSAN MUGOSA - DUC” sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu Preduzece “Poljoprivreda” sa potpunom odgovornoscu u Peci / Ndërmarrja e përbërë "Kombinati Bujqësor Industrial Dushan Mugosha - Duq" me përgjegjësi solidare të plotë. Ndërmarrja "Bujqësia" me përgjegjësi të plotë në Pejë

Novo preduzece Kompresori D.O.O. nudi održavanje i usluge remonta, uklucujuci i farbanje svih vrsta automobila. Relativno do pre nekog vremena, bila je jedna od tri glavnih tacaka na Kosovo gde su tehnicki srtandardi automobila testirani (posebno za autobuse i šlepere). Novo preduzece obuhvata glavni deo preduzeca, koja ima površinu od 2,8 hektara. i nekoliko zgrada i kuca i pogone preduzeca.
Raniji nazivi/entiteti
Fi. 141/87, Radna Organizacija Auto Kuca „Kompresor“
Fi.681/89, Preduzece Auto Kuca “Kompresor” za servis, remont i promet, Djakovica);
Fi. 6884/92, Auto Kuca “Kompresor” Deonicarsko Drustvo

Novo preduzece Eximkos 2005 D.O.O. je lociran u glavnom delu na 200 – 300 m od Grand hotela. Kompanija trenutno ima odreðeni broj ugovora o izdavanju sa Vladinim agencijama kao i sa privatnim kompanijama.
Raniji nazivi/entiteti
Fi-6890/92, Ndermarrja për Tregti të Jashtme "Export - Import Kosova" "Eximkos" - Prishtina / Preduzece za Spoljnu Trgovinu "Export - Import Kosova" "Eximkos" - Pristina
Fi - 677/89, Ndermarrja për Tregti të Jashtme "Export - Import Kosova" "Eximkos" - Prishtina / Preduzece za Spoljnu Trgovinu "Export - Import Kosova" "Eximkos" - Pristina

Novo preduzece Unikos Projekt 2005 D.O.O. vrsi arhitoktonske usluge i usluge testiranja zemljista sirom regiona.Glavna vredost preduzeca je tehnicka strucnost njegovih zaposljenih.Takodje, kompanija a idealnu lokaciju blizu centra grada.
Raniji nazivi/entiteti
Fi-784/98, D.O.O. Unikosprojekt Drustvo za studijska istrazivanja, projektovanje, inzinjering, konsalting, promet, usluge i Export Import- Pristina
Fi 7742/92, DD u mesovitoj svojini Unikos Projekt- Prishtina
Fi 613/89, Preduzece za studijske, istrazne, projektantske, inzinjering, konsalting i prometne poslove UNIKOSPROJEKT sa po.

Novo preduzece 18 Nentori- Orahovac D.O.O. se bavi preradom plastike a specijalizovano je za proizvodnju plasticnih folija i plasticnih kesa za industrijske i kucne potrebe, kao i za širok asortiman plasticnih komponenti, flaša, kontejnera kao i nameštaja.

Novo preduzece 18 Nentori-Zrze Alfa D.O.O. se nekada bavilo proizvodnjom delova za baterije uz korišcenje tehnologije ubrizgavanja. Iako pogon trenutno radi sa minimum kapaciteta, ova jedinica za proizvodnju baterija se može upotrebiti kao idealna osnova za postojece proizvodace plastike koji žele da osnuju ili prošire postojece poslovne delatnosti.

Novo preduzece 18 Nentori-Zrze Beta D.O.O. zajedno sa susednim pokrivenim dvorištem veoma je pogodno za ponovno pokretanje njegovih prvobitnih proizvodnih delatnosti ili za preorijentisanje na veliki broj komercijalnih delatnosti (proizvodnju, magacinski prostor itd). Zemljište u zadnjem delu imanja se može upotrebiti u kompercijalne ili privatne svrhe.
Raniji nazivi/entiteti
Fi. 7339/92, Shoqëria aksionare me përgjegjësi të pakufizuar “18 Nentori” Rahovec, (Gjykata Ekonomike Prishtinë) /Deonicko Drustvo sa potpunom odgovornoscu “18 Novembar” Orahovac (Privredni Sud Pristina)
Fi. 502/89, N.Sh. “18 Nentori” Industria për përpunimin e masave plastike Rahovec, (Gjykata Ekonomike e Qarkut Gjakove)/D.P. “18 Novembar” Industrija za preradu plasticnih masa Orahovac(Okruzni Privredni Sud Djakovica)

Novo preduzece Ramiz Sadiku Fabrika cigle (Landovica) D.O.O. zainteresovanim stranama nudi mogucnost da steknu operativnu fabriku cigle, fabriku betonskih blokova i jedinicu za separaciju, koje se nalaze na tri razlicite lokacije u Landovici.
Raniji nazivi/entiteti
Fi 2412/93, Shoqëria akcionare ndërmarrja industriale ndërtimore (SH.A NIN) "Prizren" me përgjegjësi të pakufizuar, (Gjykata Ekonomike Prishtinë) /Deonicarsko drustvo gradjevinsko industrijsko produzeæe (D.D GIP) “Prizren” sa potpunom odgovornoscu, (Privredni Sud Pristina)
Fi 630/89) Ndërmarrja industriale ndërtimore me pëgjegjësi të pakufizuar (NIN) "Prizren"/Gradjevinsko industrijsko preduzeæe (GIP) "Prizren" sa potpunom odgovornoscu ;
Organizata punuese ndërtimore (OPN) "Prizren"/Gradjevinsko radna organizacija (GRO) "Prizren”

Poslednji dan za prekvalifikaciju ce biti 14 septembar 2005.
Datum za podnošenje ponuda ce biti 21 septembar 2005.

U skladu sa Uredbom KPA i KPA/UNMIK propisima, KPA nudi na prodaju imovinu tih entiteta ili imovinu (u pojedinim slucajevima zajedno sa odredenim obavezama) putem programa privatizacije KPA . Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KPA-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

KTA planira da izvrši prodaju takvih entiteta/ imovine putem (i) “spin-off” privatizacije (prenoseci imovinu, a u nekim slucajevima i odredene obaveze, na novostvoreno preduzece) a onda bi usledio proces likvidacije ili (ii) prodaje, putem aukcione prodaje imovine kao deo postupka likvidacije.

U postupku likvidacije, KPA ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade”, zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

KPA nece odlucivati o zahtevima kao kvazi-sudski ili administrativni organ; stoga podnošenje zahteva u KPA, što KPA preporucuje potencijalnim podnosiocima zahteva da ucine, ne sprecava potencijalnog podnosioca zahteva da isto to ucini i u Posebnoj Komori pri Vrhovnom Sudu Kosova, niti ga onemogucava da sudskim putem ospori bilo koju odluku KPA u nadležnom sudu.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.kta-kosovo.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u bilo kojoj kancelariji KPA. Zahtevi se isto tako mogu podneti u kancelariji EU Stuba u Beogradu cija adresa je “EU Pillar IV Belgrade Office” (kancelarija Stuba IV EU u Beogradu), Tolstojeva 47-49,11000 Beograd, Srbija. Odgovarajuci linkovi o Uredbama UNMIK-a su dostupni sa gore navedene internet stranice KPA.
Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o “radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade” ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA