-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

wave6

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)

Novo preduzece restoran “Ballkan” D.O.O. (Suva Reka) je restoran velicine 2.530m², dobro ocuvan i renoviran, lociran na parceli velicine od oko 5319 m2 na glavnom putu Prizren -Štimlje. Objekat raspolaže prostranom salom za rucavanje koja se može koristiti kao diskoteka, za izložbe, svadbe ili bilo koji drugi veci dogadaj. U desnom delu zgrade nalazi se poseban restoran jedinstvenog okruglog oblika sa izvanrednim pogledom.

Novo preduzece punionica “Suva Reka” D.O.O. je punionica bezalkoholnih pica, smeštena na mestu površine 2,88 hektara sa proizvodnim postrojenjem od oko 3.552m². Punionica ima svu potrebnu opremu koja obuhvata opremu za pripremanje, mešanje, punjenje i etiketiranje gaziranih pica razlicitih aroma i prodaje u flašama od 0,33l i u PET flašama od 1.5l.

Novo preduzece prodavnice “Liria”/ “Jeni Mahallë” D.O.O. pruža atraktivni prostor za maloprodaju u kompleksu sastavljenom od osam prodavnica smeštenih u centru grada Prizrena. Smatra se da je to glavna lokacija za prodavnice i maloprodajne aktivnosti.

Novo preduzece magacin “Liria”/ “Depoja Ushqimore” D.O.O. pruža atraktivan prostor za skladištenje u kompleksu sastavljenom od jedanaest skladišta smeštenih u centru Prizrena. S obzirom da je prostor za skladištenje retkost u centru Prizrena, ovaj prostor nudi interesantne mogucnosti za trgovacke aktivnosti.

Novo preduzece Auto-Škola – “SHAM Iliri” D.O.O. je prva auto-škola u regiji Orahovca. Škola pruža obuku kandidatima za kategoriju B. Kvalitet pruženih usluga, angažovanje i profesionalizam instruktora i izuzetni rezultati u vozackom testu izgradili su reputaciju škole medu stanovnicima regiona a i šire.

Novo preduzece restoran “Stela” D.O.O. nalazi se u ulici Majke Tereze, na odlicnom mestu, preko puta zgrade Radio Kosova na veoma frekventnom mestu.

Novo preduzece “Lavertari-Blegtori” D.O.O. nudi približno 650 hektara obradivog zemljišta ukljucujuci i veliku stocnu farmu u blizini Prištine, sa odlicnim putevima, železnicom i obližnjim aerodromom.

Novo preduzece “Korrotica” D.O.O. nudi zainteresovanim ponudivacima mogucnost kupovine kamenoloma površine 453.335m2, koji se sastoji od 5 miliona kubnih metara rezervi kamena, pogona i mehanizacije i pridružene jedinice za izgradnju puteva. Kamenolom ima 4 proizvodne linije koje se sastoje od asfaltne osnove, betonske osnove, šljunka i peska.

Novo preduzece “Trasing Mekanizimi” D.O.O. nudi zainteresovanim ponudivacima mogucnost kupovine nekretnine na odlicnom mestu velicine 5.626 m2 zajedno sa magacinom i kancelarijama u blizini centra Prištine.

Novo preduzece restoran “Aferdita” D.O.O. nalazi se u Prištini, na raskrsnici ulica Majke Tereze i Ramiz Sadiku, preko puta zgrade Vlade. Restoran može da ugosti 120 osoba, i kompletna infrastruktura je nedavno renovirana. Restoran “Aferdita” uglavnom pruža ugostiteljske usluge lokalnim i regionalnim prolaznim gostima, a služi i za ceremonije lokalnih vencanja i proslave.

Novo preduzece hotel “Drenica” D.O.O. nalazi se u Kosovu Polju, preko puta glavne železnicke stanice na Kosovu. Pokriva zemljište ukupne površine od 3.100m2, sa hotelskim kapacitetom od 30 kreveta i restoranom koji može da ugosti 240 osoba. Hotel Drenica obièno ugostiteljske usluge pruža lokalnim i gostima iz regiona koji su u prolazu, a služi i za ceremonije lokalnih vencanja i proslave.

Novo preduzece “Teka Commerce” D.O.O. nudi vrhunsku lokaciju za visok stepen industrijskog razvoja i/ili skladištenja obzirom na dobru povezanost sa putnom infrastrukturom u okruženju Prištine.

Novo preduzece “Kosovarja” D.O.O. obuhvata objekat koji je prvobitno projektovan bude najveca pekara i proizvodac kolaca na Kosovu, koji se nalazi u industrijskoj zoni grada Priština.

Novo preduzece “Llapi” tržni centar D.O.O. u Podujevu obuhvata zgradu izgradjenu 1975. koja zauzima površinu od 2.050m2. Parcela je površine 1.014m2. Subsidiarno perduzece se nalazi na dobroj lokaciji u centru Podujeva. Zgrada, kao celina, poseduje prostor i funkcionalnost modernog tržnog centra, i ukljucuje i odgovarajucu infrastrukturu potrebnu za prodaju na veliko i malo.

Novo preduzece “Llapi” prodavnica D.O.O. obuhvata 81m2 i zauzima jednu od najboljih lokacija za maloprodajne aktivnosti u Podujevu. Nedavno je renovirano tako da sada pruža odlicne poslovne mogucnosti za maloprodaju.

Novo preduzece “Llapi” zemljište D.O.O. obuhvata zemljišnu parcelu površine 289m2, koja se nalazi u Podujevu, koja je povezana sa glavnim putem za Prištinu i Srbiju i koja omogucava dobru logisticku lokaciju za razvoj poslovanja.

Novo preduzece “Eurometal” D.O.O. je preduzece za industrijsku preradu metala u Uroševcu (sa prodajom u vrednosti od oko 330.000€ i 140 zaposlenih). Osnovni proizvodi nkoje proizvodi preduzece su strukturne prirode (metalne hale i druge metalne konstrukcije) i gradevinski (mostovi, itd.) kao i rezervoari za tecnost (podzemni i površinski), male metalne konstrukcije i razmenjivaci toplote. Prodaje se 4,1 hektara ukupne površine i zgrade na površini oko 15.000 m2.

Novo preduzece “Vineks” šrafovi i zavrtnji D.O.O. je jedini proizvodac industrijskih šrafova, zavrtnja i matica na podrucju Kosova. Osim standardnih šrafova, zavrtnja i matica Vineks proizvodi i specijalne šrafove prema porudžbini kupaca. Preduzece takode poseduje i svoju jedinicu za galvanizaciju. (Dan za podnosenje ponuda za ovu produsece je 21 septembar 2005)

Novo preduzece “Stacioni Bujqesor” administracija D.O.O. pruža jedinstvenu priliku za kupovinu magacina i kancelarijskih prostorija zajedno sa zemljišnom parcelom (oko 8.566m2) koji se nalaze blizu centra grada u Gnjilanu. Otvorena neuredena površina je velicine oko 6.916m2 što predstavlja znacajan prostor koji je na raspolaganju za širenje poslovanja prema potrebi.

Novo preduzece “Stacioni Bujqesor Livoq” D.O.O. obuhvata površinu od oko 71.293m2 zemljišta. Objekti koji su predmet ovog tendera su ranije služili kao prostorije za uzgoj pilica i svinja, koji se sada izdaje kao magacini i radionice za 5 privatnih preduzeca. Objekti zauzimaju ukupnu površinu od oko 7.801 m2.

Novo preduzece “Stacioni Bujqesor Reprocentar” D.O.O. pruža priliku za kupovinu 3 farme pilica i jednu stanicu inkubatora sa zemljišnom parcelom (oko 80.633 m2) u blizini Donjeg Livoca i sela Cernica, 5 km južno od grada Gnjilana.

Novo preduzece “Eurometal” magacin i kancelarije D.O.O. nude drveni magacin i zgradu sa kancelarijama u površini od 360m2 kao i veliku otvorenu, šljunkovitu parcelu površine 80.829m2 koja se nalazi u blizini centra Uroševca.

Novo preduzece “Rugova” stovarište Pec D.O.O. sadrzi tri glavne zgrade izgradene 1989. god, pokriva ukupnu površinu od 986m². Zemljište zauzima površinu od oko 6000m² blizu industriske zone u Peci.

Novo preduzece “Rugova” stovarište Istok D.O.O. sadrži cetiri glavne zgrade, izgradene 1976. god, pokriva ukopno površinu od 732 m2. Ovo zemljište zauzima površinu od oko 2000 m2 blizu centra grada Istok.

Novo preduzece “Mirusha Transport” D.O.O. nudi opremu za servisiranje i održavanje vozila. Sadrzi sedam zgrada i pokriva ukupnu površinu od 1231 m2 u gradu Klina . Zemljište zauzima površinu od oko 1 hektar što nudi dovoljan prostor za proširenje postojecih objekata i trenutnih poslovnih aktivnosti.

Novo preduzece “Mirusha” Volujak D.O.O. opština Klina, proizvodi betonske stubove visokog kvaliteta za elektrifikaciju, betonske crepove i betonske profile. Jedini proizvodac betonskih stubova do 21m visine na Kosovu. Preduzece ima instaliran kapacitet od 90 stubova na dan. Novo preduzece takode izvršava projekte za visoku i nisku gradnju.

Novo preduzece kafeterija “Teuta” D.O.O. obuhvata kafeteriju površine 60 m2 u prizemlju stambene zgrade u centru Peci.

Novo preduzece kafeterija “Expres” D.O.O. obuhvata kafeteriju površine 430 m2 u prizemlju stambene zgrade u centru Peci.

Novo preduzece Hotel “Pashtriku” D.O.O. je najveci hotel u podrucju Dukadini. Ima 252 ležaja i 164 sobe. Hotel ima restoran, trpezariju prostor za konferencije i seminare, sportske aktivnosti, rekreaciju i prodavnice.

Novo preduzece restoran “Rinia” D.O.O. je nekadašnji restoran površine 938 m2 na dva nivoa u prizemlju stambene zgrade u centru Ðakovice.

Novo preduzece farma “Broje” D.O.O. nalazi se u katastarskoj zoni u Broji, opština Srbica i obuhvata približno oko 340 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Novo preduzece “DEN” D.O.O. fabrika proizvodi i obraduje proizvode od drveta i stakla, a nalazi se u industrijskoj zoni opštine Mitrovica.

Poslednji dan za prekvalifikaciju ce biti 24 August 2005.

Datum za podnošenje ponuda ce biti 31 August 2005.


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Ova strana na PDF formatu

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA