-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

4wave

Kosovska poverenicka agencija privatizuje društvena preduzeca DP na Kosovu metodom spin-offa i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni tender kupe "nova preduzeca" stvorena od osnovne aktive i neke ogranicene pasive DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA (NewCos)

NewCo Ekoplast L.L.C. (Rahovec/Orahovac) jedina je fabrika za recikliranje plasticnih masa na Kosovu. Zahvata 1.381-m2 povrsine fabrike smesteno na 5 hektara zemljista 3 km udaljeno iz centra grada Orahovca ( Regija Prizrena), takodje poseduje tehnologiju proizvodnje plasticnik cevi za vodovod I kanalizaciju.

TI Drateks D.O.O. - Novo preduzece Drateks je proizvodjac vunenin i poluvunenih prediva. Osnovana 1982, fabrika sa ukupnom površinom od 17,400m2, opremljena je mašinama iz Nemaèke, Švajcarske, Italije i Jugoslavije; nalazi se na 7.5 ha u Dragašu, u jugoistocnoj regionu Kosova. Trenutno, uglavnom proizvodi vunena prediva.

Pekara Prizren D.O.O - bila je u sastavu IMBB Silos. Nova kompanija Pekara Prizren je najveca pekara u regionu Prizrena i zauzima vodece mesto na domacem tržištu u proizvodnji vekni belog hleba od 500gr. Pekara ima nominalni kapacitet proizvodnje od 24.000 vekni hleba dnevno. Tekuca proizvodnje dostiže 11.000 vekni hleba od 500gr ako i proizvodnja kifli. Proizvodi pekare su visoko kotirani meðu graðanima Prizrena. Pekara distribuira svoje proizvode svojim vozilima koji vrše isporuku do klijenata a takoðe ima i svoje tri prodavnice za prodaju hleba.

Bugazilek Wilijam Walker Skladište D.O.O.- bila je u sastavu IMBB Silos - nalazi se u predgraðu Prizrena-Bugazileku. Ovo samostalno skladište površine od 1.280m2 i zemljišta površine 0.8 hektara predstavlja idealnu platformu za materijalno-tehnicke ili druge aktivnosti kojima je neophodno skladištenje. S obzirom da se nalazi na putu Prizren-Kukes (Albanija) ima nekoliko prilaza za obavljanje transportnih delatnosti. Poseduje kancelarijski prostor i prikljuceno je na mrežu javnih komunalnih usluga.

Nova kompanija RINGOV bavi se proizvodnjom cigli. Cigle se prave od gline koja se vadi na kamenolomu lociranom na glavnom mestu kompleksa. Procenjeno je da kamenolom ima potencijal rezerve gline visokog kvaliteta za narednih 30 godine. Nova kompanija pokriva površinu od 11.11 hektara koja se nalazi blizu Peæi. DP zauzima vodece mesto na domacem tržištu.

Nova kompanija UNIS skladište pokriva površinu od ukupno 2.3 hektara u industrijskoj zoni Peæi. Prostorije, koje su iz perioda 90-tih, pokrivaju ukupnu površinu od 6.500m2. U skladištu se nalaze mašine i oprema koje su se koristile za proizvodnju delova za bicikle kao i za montiranje bicikli.

Nova kompanija UTVA Skladište-1 zauzima površinu od ukupno 5.17 hektara u industrijskoj zoni Peci. Zgrade su izgraðene u periodu 1978-1984, i pokrivaju ukupnu površinu od 13.248m2. U prostorijama postoje neke mašine i oprema koje su se koristile za proizvodnju metalnih proizvoda.

Nova kompanija UTVA Skladište-2 zauzima površinu od ukupno 2.17 hektara u industrijskoj zoni Peci. Zgrade su izgraðene u periodu od 1977-1984, i pokrivaju ukupnu površinu od 3.644m2. U prostorijama postoje neke mašine i oprema koji su se koristili za proizvodnju metalnih proizvoda.

Nova kompanija Farmed D.O.O. primarna lokacija, samostalna nekretnina, jedno od najboljih imanja u Prištini, namenski razvijeno za prodaju naveliko i distribuciju farmaceutskih proizvoda sa objektima za hladno skladištenje (hladnjace).
Gore pomenuto obuhvata kancelarije uprave površine od 8.150m2, salu za konferencije, magacin i kantinu, gareže površine 190m2 i 25m2 skladišta za gorivo. Ukupna površina zemljišta ovog prostora iznosi 10.960m2. U blizini se nalazi bolnica, klinika i Medicinski fakultet.

Nova kompanija UNIVERZAL D.O.O. Nova kompanija nudi primarnu lokaciju za dalji razvoj. Mesto ima odlièan pristup na sve glavne puteve, železnicu i aerodrom. Zemljište Nove kompanije je površine od 5.938m2.

Nova kompanija Teuta (Gnjilane)D.O.O. Ovo preduzece je mala tekstilna industrija koja se bavi proizvodnjom radnih uniforma, odela i jakni. Preduzece se nalazi na prizemlju petospratne stambene zgrade koja se nalazi blizu centra Gnjilana.

Nova kompanija Tekstilna Industrija Vušteks D.O.O je najveca tekstilna kompanija u regionu Mitrovice. Nova kompanija se sastoji od dva operativne jedinice, fabriku za proizvodnju tekstila koja je namenjena za proizvodnju oko 70.000 jedinica po smeni na godišnjem nivou i fabrika za proizvodnju èarapa koja ima proizvodni kapacitet od 2 miliona jedinica godišnje. Nova kompanija zauzima površinu od 45.194m2 i nalazi se u Vuèitrnu.

Nova kompanija Prodavnice Luksa Severna Mitrovica Prvi deo D.O.O sastoji se od dve prodavnice koje su nekad bile u sastavu Luksa. Ove dve prodavnice se nalaze blizu centra grada na severno od reke Ibar, na putu blizu Univerziteta. Ove dve prodavnice se nalaze u istoj zgradi i idealne su za razne komercijalne delatnosti ili za trgovinu namalo. Obe prodavnice nude kombinovu površinu za trgovinu namalo velièine 250m2.

Nova kompanija Imkos D.O.O. Primarna delatnost ovog preduzeca bila je obrada metala. Ona je proizvodila proizvode kao što su metalne bandere, kontejneri, kiosci i kapije. Prostorije preduzeca se nalaze u centru Kamenice i površina zemljišta iznosi 7.781m2.

Nova kompanija Prodavnice Luksa Južna Mitrovica prvi deo D.O.O sastavljena je od tri prodavnice koje su nekad bile u sastavu Luksa. Prodavnice se nalaze u glavnom delu trgovina namalo Mitrovice, pored glavne pijace. Tri prodavnice su idealne za razne komercijalne aktivnosti ili za trgovinu namalo. Ove tri prodavnice nude kombinovani prostor za trgovinu namalo površine od oko 240m2.

Nova kompanija Tefik Canga Skladište D.O.O. Tefik Canga Stovarište nudi proširenje vec postojecih kapaciteta skladišta u Uroševcu.

Nova kompanija Kosovotrans Autobuska stanica Srbica D.O.O je jedina autobuska stanica u Srbici. Autobuska stanica zauzima jednu od primarnih oblasti za prostor trgovine namalo. Nova kompanija pokriva površinu od 7.594m2 i ima prostor koji se može iznajmiti površine od 300m2.


Datum za podnošenje ponuda je 19 Januar 2005


Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

 

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA