-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Spisak Radnika - Arhiva

Poslovanje i aktiva ove DP, privatizovani su u skladu sa procedurom otvorenog tendera, sprovedenom od strane Kosovske Agencije Poverenja. Prema clanu 10 Uredbe UNMIK-a 2003/13, 20 % prihoda ostvarenog prodajom bice respodeljen radnicima DP, koji ispunjavaju predvidjene uslove. 
Sledi spisak radnika za koje je utvrdjeno da su stekli pravo na 20 % od prihoda ostvarenog prodajom

Društvena Produzeća

Spisak

Prvi dan objavljeneje spiska

Zadnji dan za podnošenje Žalbe

SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “SHAM ILIRI ” U ORAHOVCU
19 SEP 2007
12 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” U DECANE
19 SEP 2007
12 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FABRIKA ZA PRERADU GLJIVA I SUMSKIH PLODOVA” U KACIKOL
19 SEP 2007
12 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVAKONTROL” U PRISTINI
19 SEP 2007
12 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “DK - DUVANSKI KOMBINAT” U GNJILANE
19 SEP 2007
12 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “POLJOPRIVREDNA STANICA” U DJAKOVICI
12 SEP 2007
05 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KHT KOSOVA” U PRISTINI
12 SEP 2007
05 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PRISTINA” U PRISTINI
12 SEP 2007
05 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “UNIKOS PROJEKT” U PRISTINI
12 SEP 2007
05 OCT 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “UNIKOS PROJEKT” U PRISTINI
05 SEP 2007
28 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PRINTEKS” U PRIZRENU
05 SEP 2007
28 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “RATARSTVO-STOCARSTVO GORNJE DOBREVO” U PRISTINI
05 SEP 2007
28 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “NBI RAHOVECI” U ORAHOVCU
05 SEP 2007
28 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “19 NOVEMBAR ” U GLOGOVAC
05 SEP 2007
28 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “16 JUNI” U DECANE
29 AVG 2007
21 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVA HIDROTEKNIKA” U PRISTINI
29 AVG 2007
21 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “METAL HOLDING ” U PRISTINI
29 AVG 2007
21 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVATRANS” U UROSEVCU
29 AVG 2007
21 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FAN” U PODUJEVU
29 AVG 2007
21 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI” U UROSEVCU
22 AVG 2007
14 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “TRASING” U PRISTINI
22 AVG 2007
14 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVARJA” U PRISTINI
22 AVG 2007
14 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVA CONSTRUCTION” U VUCITRNU
22 AVG 2007
14 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “18 NOVEMBAR” U ORAHOVCU
22 AVG 2007
14 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PLANTACIONI” U UROSEVCU
15 AVG 2007
07 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “PP PECKA PIVARA” U PECI
15 AVG 2007
07 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “AGROMORAVA” U VITINI
15 AVG 2007
07 SEP 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “RAMIZ SADIKU” U PRISTINI
06 AVG 2007
31 AVG 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “28 NOVEMBAR ” U GNJILANE
17 MAJ 2007
11 JUNI 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “VETERINARSKA STANICA” U PRIZREN
17 MAJ 2007
11 JUNI 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “MUSTAFA GOGA” U UROSEVCU
17 MAJ 2007
11 JUNI 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “CYCAVICA” U VUCITRNU
17 MAJ 2007
11 JUNI 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVATRANS” U KAMENICI
17 MAJ 2007
11 JUNI 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KRIKOS” U PRISTINI
03 MAJ 2007
28 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “ENERGOMONTIMI” U PRISTINI
03 MAJ 2007
28 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FABRIKA ALATA” U UROSEVCU
03 MAJ 2007
28 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “UTVA” U PECI
03 MAJ 2007
28 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “AROMATIK” U PRIZRENU
03 MAJ 2007
28 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “ANAMORAVA” U GNJILANU
25 APR 2007
21 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVATRANS” U GNJILANU
25 APR 2007
21 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “THERANDA” U PRIZRENU
25 APR 2007
21 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “LUBOTEN” U UROSEVCU
25 APR 2007
21 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FABRIKA PLASTIKE ” U MITROVICI
25 APR 2007
21 MAJ 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “RAMIZ SADIKU” U PRIZRENU
05 MAR 2007
27 APR 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “METOHIJA” U PECI
05 MAR 2007
27 APR 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “IMN” U DJAKOVICI
05 MAR 2007
27 APR 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “BALKAN” U SUVOJ RECI
05 MAR 2007
27 APR 2007
SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “EXIMKOS” U PRISTINI
10 JAN 2007
05 FEB 2007

za predhodnih Spisak Radnika kliknite ovde.

KTA