-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

arkiva - 2

Kliko këtu për rezultate

Pejë: Tregjet, Agimi Shitoret - Gjakovë, KB Rugova, KB Ereniku, KB Irzniq, KB Deçan, Malishgan, Bujqësia, Birraria e Pejë.   Gjilan: KB Ferizaj, KB Pasuria Bujqësore, NBI Agrokultura.   Mitrovicë: Agrokultura, Produkti.  Prizren: 25 Maj, Elan.   Prishtinë: Urata, Fabrika e Qumështit, Blinaja, Magjistrala; Spin-Off Special: Morava e Binçës and Mulliri;

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 24 janar prej orës 10:00 - 12:00

31 tetor 2006

17 janar 2007
24 janar 2007
Kliko këtu për rezultate

Pejë: Tregjet, Agimi Shitore - Gjakovë, Stacioni për Mbrojtjen e Bimëve, Dardania, Fabrika e Pompave me Piston, NT Deçani, Fabrika e Elementeve Metalike Klinë, Fabrika e Armaturës.   Gjilan: KB Bujku, Morava e Epërme.   Mitrovicë: Agrokultura.  Prizren: Transporti, Artizanati, Dardania, Prizrenmarket.   Prishtinë: Urata, Duhani, SEK-KOS, Ingenieringu, Drithnaja;
Spin-Off Special: NBI Suhareka, Mulliri Fabrika e Bukës dhe IMK;

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 06 dhjetor prej orës 10:00 - 12:00

03 tetor 2006

29 nëntor 2006
06 dhjetor 2006
Kliko këtu për rezultate

Morava e Binçës, 17 Nëntori, Bentokos, Tregtia, 28 Nëntori, Agrokultura - Gjilan, KB Tankosiq, Agrokultura – Mitovicë, Stacioni Veterinar – Skenderaj, Urata - Prishtinë, Bujqësia – Prishtinë, KB Irzniq, KB Deçan, KB Istog, KB Dobrusha, Malishgan, Bujqësia – Pejë, Supermarket Dardania - Pejë, Prizren Market, Hotel Dardania – Prizren, Liria – Prizren IFS Progress, Stacioni Veterinar – Kamenicë, KB Runiku, Depo Kotradiq – Pejë; Mulliri, FBI Trepça, XIM Strezoci dhe Minierat e Goleshit (Spin-off Special);

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 04 tetor prej orës 10:00 - 12:00

03 gusht 2006

27 shtator 2006
04 tetor 2006
Kliko këtu për rezultate
Agrokultura, Çyçavica, Radusha, AC Burimi, Malishgan, Elmont, Hidromont, Zastava Ramiz Sadiku, Dubrava, Agimi, Bujqësia, N.Sh. Ferma e Shpezëve, 1 Maji, Kinemaja Universiteti i Punëtorëve, Qarkullimi, Qëndresa, Fabrika e Ushqimit të Kafshëve, Drithnaja, Magjistrala, Eximkos, Bujqësia, Kosovashped, Fertrans dhe Anamorava; Pasuria Bujqësore (e shtyer);
Miniera e Boksitit Volljak dhe Moravamont ( Spin-off Special); IMK (e shtyer);
Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 06 shtator prej orës 10:00 - 12:00

27 qershor 2006

30 gusht 2006
06 shtator 2006
Kliko këtu për rezultate
SHAM Drita, Tregtia, 17 Nentori, Kinemaja Gjilan, Zadruga Shtërpce, Llapi, Tregtia e Kosovës, Kulla, Cycavica, Produkti, Agimi, Agrodukagjini, KBI Lavra, AC Banja, KB Kosova, Hoteli Ballkan, Gjeravica, Kosuriq dhe Liria; Stacioni Veterinar Rahovec (shtyhet për valën 18); (Spin-off Special) IMK (shtyhet për valën 17) dhe NBI Suhareka (shtyhet për valën 19);
Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 26 korrik prej orës 10:00 - 12:00
23 maj 2006
19 korrik 2006
26 korrik 2006
Kliko këtu për rezultate
Tregtia, K.B. Agroprodukti, Stacioni i Veterinarisë Kamenicë, Magjistrala, Ramiz Sadiku, Dubrava, NHTT Rugova, Malishgan, Leshan, Stacioni Bujqësor Gjakovë, KB Decani, Runiku, Palas, IFS Progresi, Kosovatrans Prizren, restorant Tirana, Stacioni i Veterinarise Viti, Kosova Vera; Jugoterm International, Xim Strezoci dhe Goleshi (Spin-off Special)
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Në këtë valë do të ketë vetëm një raund të ofertimit për Spin-off të rregullt
19 prill 2006
14 qershor 2006
21 qershor 2006
Kliko këtu për rezultate
Kosova (Fabrika e mishit), Dardania, Dubrava Vrella, Bujqësia, Malishgan, Gjeravica Tarolit, Kombinati i Lëkurë-Këpucëve (Kotradiq), Lux, Anamorava, KB Vitia, Fertrans, Stacioni i Veterinarisë – Prizren, Morava e Binçes, dhe Famipa (nga vala 13) (Spin-off Special)
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Në këtë valë do të ketë vetem nje raund te ofertimit per Spin-off te rregullt
16 mars 2006
17 maj 2006
24 maj 2006
Kliko këtu për rezultate
Bujqësia/Babimoc; Fabrika per perpunimin e Kepurdhave dhe Fryteve Pyjore; Ferma Miradi e Eperme; Kosova Kontrol; Kosovashped; Aromatik; Vrella Ferma e Lopeve; Toka bujqesore Kosuriq; Fabrika e mobiljeve masive; 16 Qershori; Agrokultura; Cycavica Hotel; Extra dhe Metalografika
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Në këtë valë do të ketë vetem nje raund te ofertimit per Spin-off te rregullt
21 shkurt 2006
19 prill 2006
26 prill 2006
Kliko këtu për rezultate
Flamme-ing; Ramiz Sadiku; Restorant Tirana; Restorant Rugova (u pezullua); Prishtina Zona Industriale; Restorant Turisti; Baza Teknike Kosovatrans Pejë (u pezullua); Mishi; Cafe Express; Barnatorja Popullore II; Stacioni i Veterinarise Viti; 28 Nentori Shtëpia e Vjetër e Mallrave; Kosovatrans Gjilan; Kosovatrans Ferizaj; Produkti - Ferma Ternavc & Ferma Qirez; Hoteleria Theranda (nga vala10), Fabrika e Farës, IMK (u pezullua), IMN Fabrika e Bllokave, Modeli (pezulluar)
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Në këtë valë do të ketë vetem nje raund te ofertimit per Spin-off te rregullt
27 dhjetor 2005
01 mars 2006
08 mars 2006
Kliko këtu për rezultate
Trasing Industrial, Yumco (transferuar nga vala 10), Villa Germia (nga vala 8B), Hoteli Kristal, Toka Bujqësore dhe Pemishtja Kravarica, Skivjan, Orllan, Seperacioni i Gurëve, Farma e Derrave, Stacioni i Veterinës, Mulliri, Ferma Vitak-Qubrel, Ferma Makermal, Hotel Union, Fabrika e Vajit dhe Yndyrave Bimore,
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Në këtë valë do të ketë vetem nje raund te ofertimit per Spin-off te rregullt
30 nëntor 2005
08 shkurt 2006
15 shkurt 2006
Kliko këtu për rezultate
Birraria e Pejës, Hoteli Grand, Hotel Iliria, Miniera e Goleshit, Miniera XIM Strezoc dhe NBI Rahoveci
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Raundi i dytë i Ofertimit
01 shtator 2005
8 shkurt 2006
15 shkurt 2006
22 shkurt 2006
Kaolini (nga vala 9), Karaqeva (nga vala 9), Autoremonti, Stacioni i Veterinarisë, Barnatorja Popullore, Veglat dhe Aparatet, Standard, NHTT Rugova, Restorant Parajsa, IMB Depo Vushtrri, Hoteleria Theranda (transferuar per valen 12), Liria (pjesa e tretë), NBI Rahoveci (depo dhe ndertesa), KriKos, Yumco (transferuar per valen 11), Energomontimi (nga vala 9) dhe IDGJ Tobacco
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Në këtë valë do të ketë vetem nje raund te ofertimit
27 tetor 2005
01shkurt 2006
08 shkurt 2006
Luboten, Tefik Çanga, Karaqeva, Kaolini, IMK, Liria, Koreniku, Ramiz Sadiku, Hekurishte, Trepça Hoteleria, Printeks, Hidroteknika dhe KosovaTex (nga vala 8)
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Në këtë valë do të ketë vetem nje raund te ofertimit
06 tetor 2005
30 nentor 2005
7 dhjetor 2005
 
NHT Rugova, Kombinati i Lekure Kepuceve, Flamme-ing, Komuna Prizren, Metal, Kosovatrans Kamenicë, N.Sh.T. 28 Nentori, IMB, Stacioni i Veterinarisë dhe 18 Nëntori
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Raundi i parë i Ofertimit
Raundi i dytë i Ofertimit
01 gusht 2005
05 tetor 2005
12 tetor 2005
12 tetor 2005
Kliko këtu për rezultate
Bujqesia, Mulliri, Kompresori, 18 Nentori, Ramiz Sadiku, Eximkos, Fan, Unikos Projekt, Semafori, Autoremonti, Integj, Mladosti, Celiku, Plastika Skenderaj, Kosovosirovine, Mitrovcanka
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Raundi i parë i Ofertimit
Raundi i dytë i Ofertimit
18 korrik
14 shtator 2005
21 shtator 2005
21 shtator 2005
Kliko këtu për rezultate
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Raundi i parë i Ofertimit
Raundi i dytë i Ofertimit
18 korrik
14 shtator 2005
21 shtator 2005
28 shtator 2005
Kliko këtu për rezultate
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Raundi i parë i Ofertimit
Raundi i dytë i Ofertimit
18 korrik
24 gusht 2005
31 gusht 2005
31 gusht 2005
Kliko këtu për rezultate
Uzina mbushese Suharekë, Teka Commerce, Eurometal, Kosovarja, Stacioni Bujqesor, Llapi, Produkt Mitrovica, Lavertari, Trasing, NHT Rugova, Mirusha, SHAM Iliri, Liria, Ballkan restaurant, KHT "Kosova" (Sloga), Den, Pashtriku, NT Rugova
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Raundi i parë i Ofertimit
Raundi i dytë i Ofertimit
07 qershor
24 gusht 2005
31 gusht 2005
31 gusht 2005
Grupet e privatizimit
Ndërmarrjet
Dita e fillimit
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita e parë e
Ofertimit

Dita e dytë e
Ofertimit

Farmed, Elast,Produkt Pejë, Produkt Mitrovicë, Teuta Gjilan, Teuta Istog, Agramorava, Kosova Hidroteknika, Drenica, Perparimi F3, Fabrika e Letres, Plastika, Celiku
10 maj 2005
06 korrik 2005
13 korrik 2005
13 korrik 2005

Vala ePestë
Spin-off special

Banja e Kllokotit
10 Maj 2005
06 korrik 2005
13 korrik 2005
20 korrik 2005
Ferronikeli
14 Korrik 2004
Përfundoi
27 Prill 2005
Përfundoi
11 Maj 2005
Përfundoi
Ballkani (Fabrikë e Gomës), Llamkos (Fabrikë e Pllakave të Llamarines)
21 Tetor 2004
30 Mars 2005
Përfundoi
Përfundoi
Farmedi, Universal, Ringov, Ekoplast, Boris Kidriç (UTVA), Unis, Vushtex, Lux (asetet shtesë), Drateks, Silosi (Furrë e Bukës dhe Depo), KosovaTrans Mitrovicë (Stacioni i Autobusëve) , Imkos, Tefik Canga, Teuta
21 Tetor 2004
11 Janar 2005
Përfundoi
Përfundoi
Silosi (Mulliri),
KosovaTrans Mitrovicë (Autobusët)
21 Tetor 2004
11 Janar 2005
Përfundoi
Përfundoi

Plantacioni i Pemeve, Përparimi F3, Derma Commerce, Shtypshkronja Progresi , Univerzal, 17 Nëntori, Bujqesia / njësia punuese Zahaq, Teuta (Vrelë), Fazita, Mbushtorja Lypian, NGLB Kosova (Shtypshkronjë)

14 Korrik 2004
Përfundoi
Përfundoi
Përfundoi
Banja e Kllokotit, Përparimi
14 Korrik 2004
Përfundoi
Përfundoi
Përfundoi
19 Qershori, Plastika, Betoni, Kosovaplast, Silcapor, Mladost, Kosovo Construction Concrete Plant, wood combine, Lux, Tobacco, Progres, Bread Factory, Flour Mill, Trepca Confection, Farmakos, Trofta, hotel Metohija, hotel Adriatik
02 Korrik 2003
03 Shtator 2003
03 Shtator 2003
03 Shtator 2003
Energoinvest, Lepenci, Montazhi i Kosovës, Perparim, Ringov, Termosistem
15 Maj 2003
14 Korrik 2003
14 Korrik 2003
03 Shtator 2003
KTA