-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Privatizimi

Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit i është dhënë detyra për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së privatizimit spin-off dhe likuidimit. Investuesit ftohen të blejnë përmes tenderëve të hapur kompetitivë “NewCo”-të (kompanitë e reja) të krijuara me pasuritë apo asetet esenciale apo të nevojshme si dhe disa përgjegjësi të kufizuara të NSH-ve të dhëna më poshtë.

Kliko në Valën e Privatizimit për më shumë informata
<<< kliko këtu

Gjilan: Agromorava, Grafikos. Mitrovicë: Produkti, Elani.Pejë: KB Bujqësia.  Prishtinë: KB Fryti, Separacioni i Gurėve - Gadime, KB Kosova-Export.

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave

Ofertat pranohen me 23 janar 2008 prej orës 10:00 - 12:00

15 nëntor 2007

16 janar 2008
23 janar 2008
 
 

Shtyp këtu për informata ne Valët e mëparshme të Privatizimit

Shtyp këtu për më tepër informata se si të ofertohet për një N.Sh.?

 

KTA