-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Bordi i Drejtorėve

   

ANËTARËT E BORDEVE TË DREJTORËVE TË NP-ve

 
 
Bordi i Drejtorëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, Sh.A.
 
Kryesues  
Ilir Salihu AKM
   
Anëtarët  
Ahmet Shala AKM
Bjorn Hauksson ICAO
Avni Jashari AKM
Milazim Haliti Qeveria e Kosovės
Nexhat Balaj Qeveria e Kosovës
Afrim Aziri ANP Sh.A.
Fehmi Krasniqi Qeveria e Kosovës
   
Vëzhguesit  
(i zbrazet)  
   
Sekretar  
Shqipe Fazliu ANP Sh.A.
 
 
Bordi i Drejtorëve i Postë dhe Telekomunikacionit të Kosovës, Sh.A.
 
Kryesues  
Ilir Salihu AKM
   
Anëtarët  
Jasper Dick AKM
Patrick Vanderlaan UNMIK (Shtylla e IV-të)
(I Zbrazët) PTK Sh.A.
Isak Krasniqi PTK Sh.A.
(I Zbrazët) Qeveria e Kosovës
Edmond Hajrizi Qeveria e Kosovës
Enver Xharra Qeveria e Kosovës
   
Vëzhguesit  
(I Zbrazët)  
   
Sekretar  
Sebahedin Ramaxhiku PTK Sh.A.
   
   
Bordi i Drejtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës, Sh.A.
   
Kryesues  
Et'hem Çeku Qeveria e Kosovës
   
Anëtarët  
Paul Nelles UNMIK
Kevin McCann AKM
Fatmir Rexhepi Qeveria e Kosovës
Haki Shatri Qeveria e Kosovës
Musa Misini Qeveria e Kosovës
Remzi Shahini KEK

Vëzhguesit

 
Ganimete Huruglica KfW
Mark Trainor USAID
Lendita Gashi EAR
Sekretar  
Nexhat Podrimaj KEK
   
   
Bordi i Drejtorëve të Hekurudhave të Kosovës, Sh.A.
   
Kryesues  
Jasper Dick AKM
   
Anëtarët  
Ilir Salihu AKM
(I Zbrazët) UNMIK
Sefedin Sefaj CFO HK Sh.A.
Xhevat Ramosaj HK Sh.A.
Gani Foniqi Qeveria e Kosovës
Naim Dedushaj Qeveria e Kosovës
Martin Halilaj Qeveria e Kosovës
   
Sekretar  
Zyrafete Bërdynaj HK Sh.A.
   
   
Bordi i Drejtorëve i Operatorit të Sistemit të Bartjes dhe Tregut, Sh.A.
   
Kryesues  
Gazmend Daci AKM
   
Anëtarët  
Bujar Pallaska Qeveria e Kosovës
Bashkim Krasniqi Qeveria e Kosovës
Ilir Aliu AKM
Fadil Ismaili KOSTT Sh.A. (CEO)
   
Sekretar  
Kimete Fazliu KOSTT Sh.A.
   
   
Bordi i Drejtorëve të Kompanisë për Ngrohje Qendrore "TERMOKOS", Sh.A.
   
Kryesues  
Kevin McCann AKM
   
Anëtarët  
Bashkim Isufi AKM
Bashkim Ibrahimi Termokos Sh.A.
Sali Ibishi Qeveria e Kosovës
Gazmend Begolli Qeveria e Kosovës
   
Sekretar  
Shkëndije Shehu Termokos Sh.A.
   
   
 
Bordi i Drejtorëve të Kompanisë Ngrohtorja e Qytetit, Gjakova, Sh.A.
   
Kryesues  
Kevin McCann AKM
   
Anëtarët  
Bashkim Isufi AKM
Remzi Hima Ngrohtorja e Qytetit Sh.A.
Mentor Kazazi Qeveria e Kosovës
Shani Tuzi Qeveria e Kosovës
   
Sekretar  
Afrim Domi Ngrohtorja e Qytetit Sh.A.
   
   
Bordi i Drejtorëve i Kompanisë për Menaxhimin e Deponive, Sh.A.
   
Kryesues  
Sam Rutherford AKM
   
Anëtarët  
Faruk Gashi KMD Sh.A.
Arbnore Spahiu AKM
Skender Agolli AKM
Nezir Rama Qeveria e Kosovës
Afrim Krasniqi Qeveria e Kosovës
   
Sekretar  
Lule Pashku KMD Sh.A.
   
   

 

KTA