-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Asetet nė shitje

<< shtyp këtu

 

Asetet e Shitura

<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu

<< shtyp këtu

<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu
<< shtyp këtu

Modele të Dokumenteve për Shitje
Model i rregullave të Tenderit
Model i Formularit për Regjistrimin e Ofertuesit
Model i Formularit për dorëzim të ofertes
Model i dokumentit bankar

Terme Ligjore dhe Kushtet e Shitjes
Model i Marrëveshjes për Transferim të Pasurisë së Paluajtshme
Model i Kontratë Shitjeje për Pasuri Të Luajtshme
Model i Deklaratës mbi Origjinën e Fondeve

 

KTA