-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

arkiva-lista e punetoreve

Arkiva - Listat e Punëtorëve

Klikoni në emrin e NSH-së për Listen e Punëtorëve

Emri i Ndërrmarrjes Shoqërore
Listat
Data e shpalljes së Listës

Data e fundit për paraqitjen e Ankesave

Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Barnatorja Popullore" në Ferizaj
29 NËNTOR 2006
26 DHJETOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Stacioni i Veterinës" në Ferizaj
29 NËNTOR 2006
26 DHJETOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Kosova" në Gjilan
29 NËNTOR 2006
26 DHJETOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Kosovë Sirovina" në Mitrovicë
22 NËNTOR 2006
18 DHJETOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Stacioni i Veterinarisë" në Vushtrri
01 NËNTOR 2006
27 NËNTOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “NAK 1 MAJI" në Mitrovicë
18 TETOR 2006
13 NËNTOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “AUTO SHTËPIA KOMPRESORI " në Gjakovë
20 SHTATOR 2006
16 TETOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “17 NËNTORI " në Pejë
14 SHTATOR 2006
09 TETOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “DEN" në Mitrovicë
29 GUSHT 2006
26 SHTATOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “SEMAFORI" në Ferizaj
16 GUSHT 2006
11 SHTATOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “MUSTAFË REXHEPI " në Ferizaj
12 KORRIK 2006
07 GUSHT 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “EUROMETAL" në Ferizaj
12 KORRIK 2006
07 GUSHT 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “RUGOVA" në Vushtrri
12 KORRIK 2006
07 GUSHT 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “VUSHTEX" në Pejë
05 KORRIK 2006
31 KORRIK 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Banja e Kllokotit" në Kllokot
28 QERSHOR 2006
24 KORRIK 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Pashtriku" në Gjakovë
28 QERSHOR 2006
24 KORRIK 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Drenica" në Skenderaj
17 MAJ 2006
12 QERSHOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Elast" në Gjakovë
17 MAJ 2006
12 QERSHOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Plastika" në Prishtinë
17 MAJ 2006
12 QERSHOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Teuta" në Gjilan
08 MAJ 2006
05 QERSHOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Teka Commerce" në Prishtinë
08 MAJ 2006
05 QERSHOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Mirusha” në Klinë
08 MAJ 2006
05 QERSHOR 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Kosovatrans" në Mitrovicë
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Llapi” në Podujevë
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Plastika" në Prishtinë
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Stacioni për Përparimin e Bujqësisë” në Gjilan
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Bottling Plant" në Suharekë
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Universal në Prishtinë
02 MAJ 2006
29 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Farmed" në Prishtinë
26 PRILL 2006
22 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Çeliku" në Gjilan
26 PRILL 2006
22 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH. “Imkos" në Kamenicë
26 PRILL 2006
22 MAJ 2006
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH “DRATEKS" Dragash
23 nentor 2005
19 dhjetor 2005

N.SH “RINGOV” NË PEJE

Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH “RINGOV" Peje
23 nentor 2005
19 dhjetor 2005

N.SH “EKOPLAST” NE RAHOVEC

Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH “EKOPLAST” NE RAHOVEC
28 shtator 2005
25 tetor 2005

N.SH “KOMPLEKSI I HOTELEVE TREPCA” NË MITROVICE

Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH “KOMPLEKSI I HOTELEVE TREPCA” NË MITROVICE
28 shtator 2005
25 tetor 2005
Lista e Punëtorëve të cilët i kane plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i N.SH “FABRIKA E LLAMARINËS SË ZINKTUAR” N Ë VUSHTRRI
28 shtator 2005
25 tetor 2005

N.SH. "RAMIZ SADIKU”
në Prizren

Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i NSH "Ramiz Sadiku" në Prizren
25 Maj 2005
20 Qershor 2005

N.SH. "Përparimi"
në Skenderaj

Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i NSH "Përparimi" në Skenderaj
25 Maj 2005
20 Qershor 2005

N.SH “MBUSHTORJA” në Lypjan

Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i NSH “Mbushtorja” në Lypjan
7 Prill 2005
3 Maj 2005
Lista e Punëtorëve të cilët i kane plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i NSH “Derma Commerce” në Mitrovicë
7 Prill 2005
3 Maj 2005
Lista e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i NSH “Fazita” në Prishtinë
30 Mars 2005
25 Prill 2005
Lista e Punëtorëve të cilët i kane plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të të hyrave nga privatizimi i NSH “Progresi” në Mitrovicë
30 Mars 2005
25 Prill 2005
KTA