-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

hapi1

Urime! Ju tashmë keni bërë hapin e parë për të blerë ndërmarrjen shoqërore (NSH) duke vizituar faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM).

Duke lexuar me kujdes udhëzimet dhe dokumentet plotësuese, ju mund të mësoni si “Të dorëzoni ofertën për një NSH”.

Stafi i AKM-së si në zyrën qendrore të AKM-së në Prishtinë ashtu edhe në zyrat regjionale është i gatshëm që të takohet me ju dhe t’ju përgjigjet pyetjeve tuaja.

Kliko këtu për të gjitha informatat Kontaktuese të AKM-së

Ju faleminderit që keni shprehur interesimin tuaj për Privatizimin në Kosovë!”

INFORMATAT E RËNDËSISHME:

1) AKM-ja i privatizon NSH-të në raunde.

Raundi 1 dhe 2 filluan dhe përfunduan në vitin 2003.
Raundi 3 filloi dhe përfundoi në vitin 2004.
Raundi 4 filloi në vitin 2004 dhe përfundoi në fillim të vitit 2005.

Sektori i “Privatizimit” në faqen e internetit të AKM-së për është i organizuar në raunde. Nëse keni ndonjë NSH të veçantë për të cilën dëshironi të dorëzoni ofertë, e nuk e dini në cilin raund është ju duhet ta kërkoni atë në më shumë se një raund.

2) Kur AKM-ja shet një NSH e ndan atë në një apo më shumë kompani – që quhen Ndër.të Reja.

AKM-ja ndanë të gjitha asetet dhe një numër të caktuar të detyrimeve të kufizuara në Ndër. të Reja.
Ndonjëherë krijohen më shumë se një Ndër. e Re, kështu që një NSH mund të ndahet në dy, tri apo më shumë Ndër.të Reja.

Kjo është bërë kur një NSH ka një numër të konsiderueshëm të kompanive të ndryshme, që në mënyrë artificiale janë “lidhur” së bashku.
Ju duhet të dini se cila Ndër. e Re nga një NSH përmbanë asetet që ju dëshironi t’i bleni. Ju do të keni nevojë t’i lexoni disa të dhëna mbi ndërmarrje apo të bisedoni me stafin e AKM-së për Privatizim, para se ju të jeni të sigurtë se për cilën Ndër. të Re ju dëshironi të ofertoni.

Klikoni këtu për të parë një diagram në PowerPoint, që demonstron se si AKM-ja ndanë një NSH.
KLIKONI.


3) Të gjitha transaksionet e AKM-së për Privatizim udhëhiqen nga ‘Rregullat e Tenderit”

Këto rregulla të tenderit ndryshojnë për çdo Ndër. të Re.
Që të jeni të sigurtë se keni kuptuar saktësisht asetet the detyrimet e ndonjë Ndër. të Re, JU DUHET TË KËRKONI NGA STAFI I AKM-së PËR PRIVATIZIM RREGULLAT SPECIFIKE TË TENDERIT PËR NDËR e RE.

Edhepse faqja e internetit të AKM-së përmbanë mostrën e Rregullave të Tenderit që sqarojnë procesin e përgjithshëm të Privatizimit, këto janë vetëm udhëzime, e JO instrument ligjor i kontrollimit.
________________________________________________________________________

JU JENI I GATSHËM TASHMË TË FILLONI!

kliko ketu

KTA