-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Press releases 2004Komunikatë për Media

Data Titulli
   
22.12.2004 Shtyhen datat e dorëzimit të ofertave për spin-offin special të Ferronikelit
22.09.2004 Raundi përfundimtar i ofertimit për spin-offin special për ndërmarrjet Banja e Kllokotit dhe Përparimi u vlerësua si e suksesshme
21.09.2004
16.09.2004
03.09.2004 Afati i fundit për para-regjistrim të ofertës
14.07.2004 AKM-ja shpall valën e tretë të tenderëve të privatizimit
06.07.2004 AKM-ja organizon trajnim për përmirësimin e raportimit financiar për ndërmarrjet shoqërore
02.07.2004 AKM-ja shpall listën e ndërmarrjeve për raundin e tretë të privatizimit
10.06.2004 Kompanitë e posa Privatizuara Lepenc-i dhe Kosovaplast-i kanë marrë kontrata mbi qiradhënie për 99 vjet
14.05.2004 Sektori i AKM-së për Ngrohje Qendrore ndërmerr hapa drejt transparencës
12.05.2004
05.05.2004 Ofertuesit për menaxhmentin transformues të KEK-ut dorëzojnë ofertat financiare
19.03.2004 Z. Gavin Jeffery – Drejtor i ri menaxhues i PTK-së
20.02.2004 Menaxhmenti i Trepçës fton minatorët që të ndalojnë veprimet unilaterale dhe të vazhdojnë dialogun
17.02.2004
22.01.2004

Struktura e re menaxhuese hyn në fuqi në Aeroportin e Prishtinës

22.01.2004

Anëtari i Bordit të AKM-së Shabani dhe Drejtoresha e Përgjithshme Fucci diskutojnë propozimet për ndryshime në politika operacionale

   
   
   
   

 

KTA