-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

komunikata2003

Komunikatat për Media 2003

Data
Titulli
   
30.12.2003
Njoftim në lidhje me shpalljen e Tenderit të Tretë të Privatizimit
08.12.2003
Marrëveshja e re me Monaco Telecom-in kursen deri në 10 milion Euro për PTK-në
26.11.2003
Parregullsitë menaxhuese shkaktojnë probleme në ndërmarrjen ‘Trofta’
18 .11.2003 Kushte më të mira në kontratën e PTK-së me Monaco Telecom
   
   
KTA