-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Arkiva

Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit privatizon Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së privatizimit spin-off dhe likuidimit. Ketu ju do t'mund t'i gjeni rezultatet nga Grupet e mëparshme të privatizimit.
Klikoni në Grupin e Tenderëve për më shumë informata
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: Pasuria Bujqësore. Mitrovicë: Çyçavica.  Pejë: KB Bujqësia, Dubrava.  Prishtinë: Urata, Mekanizimi - Ferizaj. Spin Off Special: Morava e Binçës.

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave

Ofertat pranohen me 12 dhjetor 2007 prej orës 10:00 - 12:00

02 tetor 2007

05 dhjetor 2007
12 dhjetor 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: KBI Agrokultura, 17 Nëntori, Letnica, Kosovatrans - Ferizaj, Kosovatrans - Gjilan.  Mitrovicë: Çyçavica.  Pejë: KB Bujqësia, Dubrava.  Prishtinë: Kosova Elektro. Prizren: Zhupa Reçan.

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave

Ofertat pranohen me 17 tetor 2007 prej orës 10:00 - 12:00

18 korrik 2007

10 tetor 2007
17 tetor 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: Pasuria Bujqësore, Morava e Epërme, Hotel Mineral, Karaqeva, NBI Agromorava, KBI Agrokultura.  Mitrovicë: Elan, Lux, IMB, KB Likovci, Çyçavica, Fabrika e Lëkurës, KB 23 Nëntori. Pejë: KB Rugova, Dubrava, KB Bujqësia, Ereniku.  Prishtinë: Rilindja, Kosova Elektro, Llapi. Prizren: NBI Suhareka.

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 22 gusht 2007 prej orës 10:00 - 12:00

20 qershor 2007

15 gusht 2007
22 gusht 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: NBI Agromorava, Pasuria Bujqësore.  Pejë: KB Bujqësia. Prishtinë: Ndërtimtari, Llapi.  Prizren: NTP Komuna, NTSh Podrimja, KB Kooperimi, Kosovatrans.

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 18 korrik 2007 prej orës 10:00 - 12:00

16 maj 2007

11 korrik 2007
18 korrik 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: KBI Agrokultura, Pasuria Bujqësore, Kualiteti, Grafikos.  Mitrovicë: Lux, KB Bujku, Produkti.  Pejë: NT Klina, KB Shtupel, KB Bujqësia.  Prishtinë: Kosova-Elektro, KB Shtime, Gërmia, Urata, Duhani, Llapi, Rilindja, Dardania, KB Liria, Drenica, Bujqësia. Prizren: PrizrenCoop, NT Zhupa - Reçan, Podrimja, 25 Maj, Liria. Spin-Off Special: Minex;

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 20 qershor 2007 prej orës 10:00 - 12:00

17 prill 2007

13 qershor 2007
20 qershor 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: 17 Nëntori, Tregtia, KBI Agrokultura.  Mitrovicë: KB Bujku, Çyçavica - Vushtrri, Teuta BarePejë: KB Bec, NT Klina, Korenik, KB Irzniq, Elmont, Hidromont.  Prishtinë: Kosova-Elektro, Mekanizimi, Urata, Drithnaja, Llapi, KB Drita - Podujevë.  Prizren: PrizrenCoop, NT Zhupa - Reçan, Mirusha - Malishevë.  

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 23 maj 2007 prej orës 10:00 - 12:00

20 mars 2007

16 maj 2007
23 maj 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: KB Ferizaj, Morava e Binçës, Morava e Epërme.  Mitrovicë: Agrokultura.  Pejë: KB Malishgan, KB Deçan.  Prishtinë: 28 Nëntori, Pashtriku, Mulliri - Shitoret, Ingeniering, KB Besa - Podujevë.  Prizren: Progres-Export, Liria, Zhupa - Reçan.  

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 18 prill 2007 prej orës 10:00 - 12:00

14 shkurt 2007

11 prill 2007
18 prill 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Gjilan: 17 Nëntori, Barnatorja Popullore.  Mitrovicë: Produkti, IMB, Drenica, Stacioni i Veterinës - Skenderaj.  Pejë: NT Klina, Ereniku, Stacioni i Veterinës - Istog.  Prishtinë: Rilindja Rrjeti Tregtar.  Prizren: NTSh Podrima, KB Prizrencoop, Sharrprodhimi, Koritniku, Liria.  
Spin-Off Special: Tullara, XIM Strezoci dhe Minierat e Goleshit;

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 07 mars 2007 prej orës 10:00 - 12:00

28 dhjetor 2006

28 shkurt 2007
07 mars 2007
 
Kliko këtu për rezultate

Pejë: Agimi - Gjakovë, KB Istog, KB Drelaj, KB Drita Raushiq, Dubravë, Elmont, Hidromont, KB Bec.   Gjilan: 17 Nëntori, 28 Nëntori.   Mitrovicë: Agrokultura, Produkti, IMB.  Prizren: 1 Maj.   Prishtinë: Urata, Llapi, Bujqësia, Ndërtimtari, Magjistrala, Dardania;

Dita e shpalljes
Dita e Fundit për Parakualifikim
Dita për Dorëzim të Ofertave
Ofertat pranohen me 07 shkurt prej orës 10:00 - 12:00

04 dhjetor 2006

31 janar 2007
07 shkurt 2007
 
KTA