-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Listat e punėtorėve

Biznesi dhe asetet e këtyre Ndërmarrjeve Shoqërore janë privatizuar në përputhje me procesin e tenderit të hapur i realizuar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit. Sipas nenit 10 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, 20% të të hyrave nga shitja do t’iu shpërndahet punëtorëve të Ndërmarrjes Shoqërore, të cilet i plotësojnë kushtet e parapara.

Në vijim është dhënë lista e personave të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjese të 20 % prej të hyrave nga çmimi i shitjes.

Klikoni në emrin e NSH-së për Listën e Punëtorëve që e kanë fituar të drejten për 20% nga shitja e NSH-së

Emri i Ndërmarrjes Shoqërore
Listat
Data e shpalljes së Listës
Data e fundit për paraqitjen e Ankesave
Lista Përfundimtare e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjesë të të hyrave nga privatizimi i N.Sh. “FAN" në Podujevë
07 MAJ 2008
02 QERSHOR 2008
Lista Përfundimtare e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjesë të të hyrave nga privatizimi i N.Sh. “Kosovakontrol" në Prishtinë
07 MAJ 2008
02 QERSHOR 2008
Lista Përfundimtare e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjesë të të hyrave nga privatizimi i N.Sh. “NHTT Rugova" në Pejë
07 MAJ 2008
02 QERSHOR 2008
Lista Përfundimtare e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjesë të të hyrave nga privatizimi i N.Sh. “Stacioni i Veterinë" në Prizren
07 MAJ 2008
02 QERSHOR 2008
Lista Përfundimtare e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjesë të të hyrave nga privatizimi i N.Sh. “Fabrika e Plastikės" në Mitrovicë
07 MAJ 2008
02 QERSHOR 2008
Lista Përfundimtare e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjesë të të hyrave nga privatizimi i N.Sh. “IMN" në Gjakovë
10 PRILL 2008
05 MAJ 2008
Lista Përfundimtare e Punëtorëve të cilët i kanë plotësuar kushtet për marrjen e një pjesë të të hyrave nga privatizimi i N.Sh. “Eximkos" në Prishtinë
10 PRILL 2008
05 MAJ 2008

Për të shikuar listat punëtorëve të shpallura më 2007 nga AKM, shtypni këtu

Për të shikuar listat punëtorëve të shpallura më herët nga AKM, shtypni këtu

KTA