-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Kontakt

Kontaktoni: Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
Rruga Ilir Konushevci Nr. 8
10 000 Prishtinë / Kosovë

Tel: + 381 (0) 38 500 400
Fax: + 381 (0) 38 248 076
E-mail:
kta@eumik.org

Zyret Regjionale të AKM-së

ZR Prizren
Selia Regjionale e UNMIK-ut (ish-ndërtesa e Bankkos-it)
Personi Kontaktues
Henning Fiedler, Shef i Zyres Regjionale
Tel: +381 (0) 38 504-604 Lokali 8069
E-mail: henning.fiedler@eumik.org

ZR Mitrovicë
Selia Regjionale e UNMIK-ut (ish-Ndërtesa e Jugobank-ës)
Personi Kontaktues
Elitsa Beyska, Shef i Zyres Regjionale
Tel: +381 (0) 38 504-604 lokali 7292
E-mail: elitsa.beyska@eumik.org

ZR Prishtinë
Rruga Bajram Kelmendi nr. 75
Personi Kontaktues
Marian Nieora, Shefe e Zyrës Regjionale
Tel: +381 (0) 38 242 425 lokali 111
E-mail: marian.nieora@eumik.org

ZR Gjilan
Ndërtesa e BE-së
Selia Regjionale në Gjilan 6000
Personi Kontaktues
Dimitrina Karayotova, Shefe e Zyrës Regjionale
Tel: +381 (0) 38 504 604 lokali 7764
Fax: +381 (0) 280 30 080

E-mail: dimitrina.karayotova@eumik.org

Kliko këtu për: hartën e Zyrës Regjionale

ZR Pejë
Rruga 328/10 no. 2B (ish-Gj. Jovicevic 2B)
Personi Kontaktues
Josep Desquens, Shef i Zyrës Regjionale
Tel: + 381 (0) 39 32570 lokali 122
Fax: +381 (0) 39 31564
E-mail: josep.desquens@eumik.org

 

KTA