-    

Gjuha

· English
· Srpski

Kosova

Map

Lidhje tė Dobishme

Lidhjet e dobishme të faqeve të internetit

Lidhjet më poshtë japin më shumë detaje në lidhje me situatën ligjore në Kosovë dhe çfarë mbështetje në biznes mund të mirret në terren

Nëse dëshironi të shtoni adresën tuaj të internetit, ju lutem dërgoni një e-mail në kta@eumik.org

 

Lidhje të dobishme
Zyra e Kryeministrit
Kuvendi i Kosovës
Unioni Europian në Kosovë
UNMIK-u


KTA